IBN
Închide
Computer Science Journal of Moldova
Lista publicaţiilor fără CZU - 223, Anul - 2008, Descărcări - 1271, Vizualizări - 30633.
Congratulations
Nr. 1(46) / 2008 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 27 April, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Year 1918 - downfall of the Austria-Hungary and rebuilding of the Central Europe. Expectations and disappointments

Rychlik Jan
Charles University
Nr. 1(46) / 2008 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The history of Huluboaia’s countryside founded by Czech colonists at the end of XIXth

Varta Ion
Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova
Nr. 1(46) / 2008 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The state auto determination from Europe 1918: Czechoslovakia’s independence and her place in the international system

Roman Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 1(46) / 2008 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interwar Czechoslovakia: Lessons for History

Petrencu Anatol
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 1(46) / 2008 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moldo-Czechoslovakian relations in 1955-1990

Şevcenco Ruslan
Institutul de Politică Eficientă
Nr. 1(46) / 2008 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The phenomenon of globalization in the contemporary Czech literature

Fonari Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 1(46) / 2008 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Căderea Austro-Ungariei și problemele de ordin etnic ale noilor state succesoare

Rychlik Jan
Charles University
Nr. 1(46) / 2008 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istoria localității Huluboaia fondată de coloniști cehi la sf. sec. al XIX-lea

Varta Ion
Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova
Nr. 1(46) / 2008 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autodeterminarea statală din Europa anului 1918: independența Cehoslovaciei și locul ei în sistemul international

Roman Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 1(46) / 2008 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cehoslovacia interbelică: lecţii pentru istorie

Petrencu Anatol
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 1(46) / 2008 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relaţiile moldo-cehoslovace în 1955-1990

Şevcenco Ruslan
Institutul de Politică Eficientă
Nr. 1(46) / 2008 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenul globalizării în literatura cehă contemporană

Fonari Victoria123
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova,
3 Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România
Nr. 1(46) / 2008 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemente de filosofie socială la Est și Vest de Prut

Pascaru Ana
Institutul de Istorie
Nr. 1(46) / 2008 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele observații referitoare la Hotărârea  Plenului Curții Supreme de Justiție nr.1 din 23.02.2015

Brînză Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 2(47) / 2008 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Definirea noțiunii de prostituție în dreptul penal: unele conotații practice

Brînză Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 2(47) / 2008 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cu privire la oportunitatea adoptării art.1812 din Codul penal

Stati Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 2(47) / 2008 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza unei erori admise la modificarea art.238  din Codul penal prin Legea nr.180 din 2014

Stati Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 2(47) / 2008 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme privind incriminarea îmbogăţirii ilicite  în legea penală a Republicii Moldova

Strulea Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 2(47) / 2008 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manipularea unui eveniment și pariurile aranjate:  locul art.2421 și 2422 în cadrul părții speciale  a Codului penal al Republicii Moldova

Reniţă Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 2(47) / 2008 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 223