IBN
Închide
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Lista publicaţiilor cu CZU - 18, Anul - 2018, Descărcări - 406, Vizualizări - 5997.

Abordare teoretică a personalităţii tinerilor infractori care au săvârşit infracţiuni contra patrimoniului.

Cebotari Stanislav12
1 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Nr. 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relaţia dintre inteligenţa emoţională  şi comportamentul agresiv în trafic la  tinerii conducători auto.

Mîsliţchi Valentina, Guţu Teodor
Universitatea de Stat din Tiraspol
Nr. 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-39. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demersul formativ al optimiării stabilității emoționale a cadrelor didactice.

Cerlat Raisa
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Nr. 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prototipicalitate și categorialitate în studiul reprezentărilor sociale.

Şleahtiţchi Mihail
Universitatea Americană din Moldova
Nr. 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuvântul «libertate» şi supunerea la o cerere în ţări diferite.

Secrieru Luminiţa
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Nr. 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relevanţa grupului de suport în  contextul intervenţiei „group movie  therapy”.

Gavriliţă Lucia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Nr. 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motive în autobiografia femeilor.

Dadashova Shafag
Universitatea Tehnică, Baku
Nr. 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Взаимосвязь уровня развития  наглядно-действенного мышления  и коммуникации у дошкольников с  синдромом дауна.

Пальчинская Марьяна
Одесский национальный морской университет
Nr. 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методологические аспекты  оптимизации диагностического процесса: интегральный параметр  крови в ранней диагностике психосоматических нарушений  человека.

Бондаревич Светлана
Одесский национальный морской университет
Nr. 1-2(32) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diferențele de gen la elevii cu comportament agresiv din România.

Rizeanu Steliana, Cucui Corina
Universitatea „Hyperion”, Bucureşti
Nr. 3-4(33) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale capacităţii mnezice la preşcolarii cu dislalie polimorfă.

Olărescu Valentina1, Buganu Diana-Alina12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Necunoscută, România
Nr. 3-4(33) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea resurselor personale - condiție a succesului în orientarea profesională a persoanelor cu dizabilități

Cucer Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Nr. 3-4(33) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эффективность комплексных психопедагогических вмешательств при различных форм анартрии. (сравнительное экспериментальное исследование)

Максимчук Виктория1, Гладченко Мария2
1 Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ,
2 Детский Реабелитационный Центр «Чадыр - Лунга»
Nr. 3-4(33) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Психо-физиологические показатели сексуальной активности в пожилом возрасте и ранняя диагностика нарушений половой сферы.

Бондаревич Светлана
Одесский национальный морской университет
Nr. 3-4(33) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reprezentarea socială a familiei contemporane din perspectiva diferenţelor în ceea ce priveşte nivelul educaţiei: studiu realizat în contextul social şi cultural din Republica Moldova

Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Nr. 3-4(33) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capacități de comunicare nonverbală implicate în managementul impresiei: (rezultatele cercetării experimentale în mediu organizațional)

Bîtca Lucia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Nr. 3-4(33) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-94. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relația dintre singurătatea la locul de muncă și comunicarea la angajații IT.

Sanduleac Sergiu, Martîniuc Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Nr. 3-4(33) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-68. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incursiuni teoretice asupra abordărilor clasice ale inteligenţei.

Platon Inga12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul de Consultanță Familială „Regina Pacis”
Nr. 3-4(33) / 2018 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18