IBN
Închide
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Lista publicaţiilor cu CZU - 60, Anul - 2017, Descărcări - 184, Vizualizări - 5435.

Aspecte teoretice ale definirii domeniului dreptului administrativ. O abordare a problematizării

Bordeianu Cătălin, Rusnac Veronica
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Justiţie şi drept întru umanitate

Craiovan Ion
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evoluţia statului Republica Moldova prin prisma vectorului integraţionist european

Varzari Pantelimon
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica penală – abordare evolutivă a noţiunii şi definiţiei

Grecu Raisa
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanţa şi diapazonul competenţelor executorului judecătoresc în cadrul realizării activităţii sale

Cojocari Eugenia
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coraportul dintre valorile juridice, morale şi religioase în opera lui Petre Andrei

Baltag Dumitru
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanisme juridice specifice de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

Cojocari Eugenia, Susanu Mihai Claudiu
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Идеи разделения властей в трудах Д. Локка и Ш. Монтескье

Малярчук Оксана
Приднестровский Государственный Университет имени Т.Г.Шевченко
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordări teoretice privind noţiunea, conţinutul, caracterele şi limitele juridice, elemente indispensabile ale definirii dreptului de mediere

Cojocari Eugenia, Tuni Corneliu
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O reevaluare teoretică a problematicii interpretării juridice oficiale

Coşman Eliza
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protecţia intereselor economice ale consumatorilor prin prisma instituţiei practicilor comerciale
incorecte

Plotnic Olesea
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Evaluation Project Media Litaracy Education in Turkey

Karaaslan Temel
State University of Moldova
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Социальные и экономические права: проблемы соотношения

Шеленга Наталья
Institutul Pedagogic de Stat „T.I.Şevcenco“ din Tiraspol
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Expertiza tehnică auto judiciară – dimensiunile etapelor clasificării acestora

Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Încălcări ale normelor de drept în literatura beletristică /Breaches of Law in Belletristic Literature

Țâmbală Lilia
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Controlul parlamentar asupra bugetului – atribuţie a statului de drept

Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theoretical Aspects Regarding The „Person” in Land Law Legal Relations

Baltaga Ecaterina
State Agrarian University of Moldova
Nr. 1-2(13-14) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedura de documentare – element de apariţie a raporturilor juridice de muncă prin prisma legislaţiei Republicii Moldova

Gamureac Alexandru
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Standardele internaţionale actuale de reglementare a dreptului la cetăţenie

Dari Victoria, Zaporojan Veaceslav
Academia de Studii Economice din Moldova
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflecţii asupra reglementării juridice a protecţiei consumatorilor în Republica Moldova

Grati Olesea
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 60