IBN
Închide
Intellectus
Lista publicaţiilor cu CZU - 18, Anul - 2019, Descărcări - 43, Vizualizări - 327.

Acţiunea în decăderea din dreptul la marcă pentru neutilizare

Stici Diana, Popescu Rodica, Rău Maria
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea fenomenului de contrafacere și piraterie din Republica Moldova

Ţîganaş Ion
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Răspunderea penală pentru încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe

Florea Vasile, Pilat Sofia, Pilat Artiom
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele consideraţii privind evoluţia dreptului de autor

Simonov Alina
Academia de Studii Economice din Moldova
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сетевой маркетинг как инновационный инструмент продвижения продукции в 21 веке

Перчинская Ольга
Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taxation of Wealth and High Income: Features of the Fiscal Policy of the Republic of Moldova

Poisic Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mecanisme de încurajare a inovaţiilor și transferului tehnologic

Soroceanu Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vectorul inovaţiilor: pro și contra

Gribincea Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riscurile de personal în managementul organizaţiei

Scarlat Constantin
Academia de Studii Economice din Moldova
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea proprietăţii intelectuale în domeniul educaţiei și știinţelor educaţiei: importanţa explicaţiei știinţifice

Cuzneţov Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amplificarea fenomenului migrator ca premisă pentru mobilizarea și valorificarea potenţialului uman al diasporei

Graur Gheorghe
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Între sacru și profan. Paștele Blajinilor și controversele sale

Secăreanu Ozana
Universitatea din Bucureşti
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicatori ai știinţei deschise monitorizaţi de IBN (publicaţii în acces deschis, descărcări, accesări)

Ungureanu Elena, Botnaru Viorica
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Căteva reflecţii asupra infrastructurii de date publice în sistemul de guvernare electronică din Republica Moldova

Grecu Mihai
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedeu inovativ de sporire a conţinutului de polizaharide acide la cianobacteria Spirulina platensis

Zosim Liliana1, Bulimaga Valentina1, Rudic Valeriu2, Gulea Aurelian1, Ţapcov Victor1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 10 August, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Повышениие энергетических характеристик биогаза:Часть 1.Технологические факторы, влияющих на процесс метаногенеза

Ковалёв Виктор1, Ковалёва Ольга1, Ненно Владимир2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Institutul de Chimie
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 10 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularităţile biomorfologice și biochimice de creștere și dezvoltare ale speciei Verbena triphylla L. Hér. în condiţiile pedo-climatice ale Republicii Moldova

Dombrov Liudmila1, Gille Elvira2, Lupan Aurelia3, Colţun Maricica1, Necula Radu2, Chisnicean Lilia4
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Cercetări Biologice Bucureşti/sucursala Piatra Neamţ, Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul”,
3 Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI),
4 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 10 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manifestări ale flexibilităţii graniţelor muncă-familie la angajaţii din organizaţiile autohtone

Şaitan Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 10 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18