IBN
Închide
Intertext
Lista publicaţiilor cu CZU - 37, Anul - 2019, Descărcări - 22, Vizualizări - 296.

Pentru ca mesajul să treacă” –  mirajul traducerilor din spaţiul românesc centenar

Ardeleanu Sanda-Maria
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’histoire destinale des civilisations. Dialogiques et dialogues

Demorgon Jacques
Université de Bordeaux
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le métalangage littéraire-stylistique – objet de recherche de la lexicographie contemporaine

Manoli Ion
Université Libre Internationale de Moldova
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’accès aux manuscrits roumains comme étape fondamentale dans la connaissance de l’évolution des langues : l’exemple des Enseignements de Neagoe Basarab à son fils  Théodose

Variot Estelle
Université d’Aix-Marseille
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semnul glotic – tradiție și inovație

Savin-Zgardan Angela
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geographical, Historical and Structural Qualities of the Turkish

Kucukoglu Hulya
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las unidades fraseológicas y la enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera

Dumbravescu Daiana-Georgiana
Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Word 'There' ín the English Language

Podoliuc Tatiana
Free International University of Moldova
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le principe de l’économie linguistique et ses manifestations au niveau morpho-syntaxique

Balanici Lucia
Université d’État „Alecu Russo” de Bălţi
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valenţe stilistice ale neologismelor - neologismul în argou şi jargon

Bălu Maria Mădălina
Liceul tehnologic Roșia-Jiu
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tropii și figurile de stil în discursul diplomatic: studiu stilistico-lexicografic

Donțu-Sarîterzi Sorina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale utilizării adjectivelor în limba română actuală

Osiac Maria
Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'être-dans-le-dialogue : l’identité (trans)culturelle ou entre racine(s) et fruit(s),  déracinement et fluidité

Dodu-Savca Carolina
Université Libre Internationale de Moldova
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remember: la personnalité créatrice de Julie Hasdeu à 150 ans depuis sa naissance

Lupu-Vlădescu Andreea
Université Spiru-Haret, Bucharest
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dora d'Istria, une féministe transculturelle dans l'Europe des Balkans et au-delà

Oktapoda Efstratia
Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noile istorii ale literatu(rii)rilor române. Trei cărţi substanţiale la această temă

Grati Aliona
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le dialogue des civilisations dans « Jacques le fataliste et son maître » : quelques approches intertextuelles implicites

Sterian Dan
Université Spiru-Haret, Bucharest
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Belgique et sa littérature francophone – quelques repères

Bianchi Valentina
Université Spiru-Haret, Bucharest
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ciclul epistolar „Negru pe alb” de C. Negruzzi: conexiuni cultural-literare sau contemplarea Celuilalt

Abramciuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspective critice asupra mitului Seducătorului

Botezatu Florentina-Gabriela
Universitatea „Dunarea de Jos“, Galaţi
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 37