IBN
Închide
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Lista publicaţiilor cu CZU - 60, Anul - 2014, Descărcări - 364, Vizualizări - 24096.
Academicianul Alexandru Roşca octogenar
Moraru Victor, Juc Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 June, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale culturii de consum din Republica Moldova
Caraman Iurie
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 June, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţa instanţelor de judecată în materie de contencios administrativ
Tomuleţ Călin
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 June, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ţurcan Nelly. Comunicarea ştiinţifică în contextul accesului deschis la informaţie
Spătaru Tatiana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 June, 2014. Descarcări-20. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conflictul dublu al valorilor: între globalizare şi tradiţie
Troianowski Lidia
Institutul de Istorie al AŞM
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 June, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia statelor neutre din Europa în cadrul sistemului internaţional bipolar
Mija Valeriu
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 June, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excperienţa trăită a distragerii:o analiză fenomenologică
Cosmescu Alexandru
Institutul de Istorie al AŞM
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 June, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îmbătrînirea forţei de muncă şi rezervele de consolidare a efectivului braţelor de muncă
Pişcenco Marina, Gagauz Olga, Penina Olga
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 June, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferenţe bioetice în abordarea sistemică a problematicii transnistrene
Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 June, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertatea de exprimare şi valenţele deciziei politico-manageriale
Moraru Diana, Tacu Mariana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 June, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opiniile cetăţenilor Republicii Moldova în ajunul scrutinului parlamentar din 2014
Mocanu Victor, Dumbrăveanu Andrei
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 June, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пострелигия как феномен постмодерна
Товбин Кирилл
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 June, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea profesională a potenţialului uman şi echitabilitate de gen pe piaţa muncii
Buciuceanu-Vrabie Mariana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 June, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Религиозные организации как субъекты гражданского общества в Республике Молдова
Роговая Галина
Институт юридических и политических исследований AHM
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 June, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repubca Moldova în profilul global al remitenţelor
Tatar Marina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 June, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea socială a comunicării mediatice
Lescu Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 June, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Российская элита и конституция 1993 года
Кочетков Владимир
Академия гражданской защиты МЧС
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 June, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea informaţională ca o condiţie a libertăţii
Moraru Victor, Moraru Sergiu
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 June, 2014. Descarcări-21. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Социально-нормативное значение культуры для человеческой коммуникации
Попович Николай
Подольский государственный аграрно-технический университет
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 June, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stratificarea socială: evoluţii ale nivelului de trai
Mîndru Valeriu
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Nr. 1(164) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 June, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 60