IBN
Închide
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Lista publicaţiilor cu CZU - 28, Anul - 2012, Descărcări - 188, Vizualizări - 8891.
Abordari teoretico-conceptuale ale doctrinei militare
Cebotari Svetlana
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 29 May, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea dimensiunilor managementului grupei de studenţi în instituţiile militare superioare de învăţământ
Raeţchi Vladimir
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 29 May, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind lupta armată în mediul urban
Zavalski Igor, Gîrneţ Iurie
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 29 May, 2014. Descarcări-29. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind structura forţelor armate
Gîrneţ Iurie
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 29 May, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţionalitatea valorilor militare
Vasilachi Ludmila
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 29 May, 2014. Descarcări-48. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garanţiile juridice conferite  prin intermediul statutului de combatant
Cauia Alexandru
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 29 May, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul statutului de neutralitate permanentă asupra asigurării securităţii naţionale a Republicii Moldova
Ungureanu Veaceslav
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 29 May, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ion Xenofontov, Războiul sovieto-afghan (1979–1989). Studiu de istorie verbală. Percepţii. Documente
Sandu Ştefan-Antonio
Universitatea „Mihail Kogalniceanu“, Iaşi
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 29 May, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medalia „Crucea comemorativă. Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991-1992)”
Mischevca Vladimir
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 29 May, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de gestionare a stresului în condiţii de luptă
Sanduleac Sergiu
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 29 May, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea pregătirii psihologice a studenţilor militari
Lefter Natalia
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 29 May, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul securităţii actelor juridice în contextul aderării României la Uniunea Europana în condiţiile noii arhitecturi de securitate regionala
Botomei Vasile
Uniunea Naţională a Barourilor din România
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 29 May, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale pedagogiei militare
Nirca Veaceslav
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 29 May, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conflictele armate fără caracter internaţional. Esenţa şi aplicabilitatea normelor de drept internaţional umanitar
Cauia Alexandru
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Nr. 2(8) / 2012 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 30 May, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovaţiile tehnologice implementate în învăţământ
Paximadi Elena
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Nr. 2(8) / 2012 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 30 May, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământul la distanţă în sistemul educaţional cu profil militar
Gherbovei Nicolae
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Nr. 2(8) / 2012 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 30 May, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invazia tătarilor în vara anului 1518 şi lupta de la Ştefăneşti. Reconstituire
Adauge Mihail
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Nr. 2(8) / 2012 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 30 May, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Media socială şi securitatea statului– o provocare a epocii informaţionale
Roşca Alexandru
Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM
Nr. 2(8) / 2012 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 30 May, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia predării ştiinţei administrative în instituţiile cu profil militar
Druţă Natalia
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Nr. 2(8) / 2012 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 30 May, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile perspective de soluţionare a conflictului din raioanele de Est ale Republicii Moldova în contextul integrării europene
Varzari Vitalie
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Nr. 2(8) / 2012 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 30 May, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28