IBN
Închide
Selectează perioada
Print PDF

Prezenţa autorilor din străinătate în revista Psihologie, revista ştiinţifico-practică

Afisarea articolelor: 1-20(287)
2020
1. ADĂSCĂLIŢEI, A.

Perspective de cercetare privind comunicarea persuasiva a cadrelor didactice şi a modalitaţilor de abordare a confl ictelor.

.
Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 3-4(37), 51-42. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
2. BÎRLE, D., Universitatea din Oradea, România

Singurătatea în rândul adolescenților

.
Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 3-4(37), 11-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
3. BRATU, R., Şcoala gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Bacau, România

Relația dintre comunicarea părinte – copil și stima de sine la preadolescenți.

.
Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 1-2(36), 13-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
4. MARINESCU, G., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România, STOICA, M., Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , România

Structural unemployment and work motivation – essential problems for graduates in Romania.

.
Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 1-2(36), 57-49. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
5. LOSÎI, E., dr., MERLUȘCĂ-CRĂȘMARU, A., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Moldova, Republica

Trăsăturile de personalitate ale femeilor supuse violenței domestice.

.
Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 1-2(36), 65-58. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
6. STOICA, M., Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , România, MARINESCU, G., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi, România

Psychocultural and economic determinations of antreprenorial behavior.

.
Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 1-2(36), 86-74. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
7. TUFEANU, M., dr., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Moldova, Republica, ROBU, V., dr., Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , România

Dimensiuni ale anxietății față de testări în rândul elevilor de ciclu primar.

.
Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2020, nr. 3-4(37), 41-24. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
2019
8. BÎRLE, D., Universitatea din Oradea, România, ILLE, R., Pyramid Learning Center, Oradea, România

Credințele elevilor cu privire la inteligență (implicaţii pentru mediul şcolar).

.
Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 3-4(35), 27-21. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
9. БОНДАРЕВИЧ, С., Одесский национальный морской университет, Ucraina

Роль индивидуально-типологиче­ских особенностей и фактора вре­мени в диагностике психосоматиче­ских расстройств.

.
Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 1-2(34), 35-26. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
10. KOVAL, Н., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina

Greed as a property of personality: the age aspect

.
Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 1-2(34), 89-77. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
11. ПРОСТОМОЛОТОВ, В., dr.hab, ПРОСТОМОЛОТОВА, А., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina

Психологический анализ ревности в романе «Eвгений Oнегин» A. С. Пушкина в сравнении с реальной жизнью

.
Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 1-2(34), 99-90. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
12. RAILEAN, E., dr., КАЛЬКИНА, В., Институт перспективных исследований МПГУ, Rusia

Проблема интеллекта в современном обществе.

.
Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 3-4(35), 95-85. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
13. ROBU, V., dr., Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , România, TUFEANU, M., dr., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Moldova, Republica

Relația dintre dezvoltarea personală și starea de bine a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

.
Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 3-4(35), 50-38. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
14. ШЕВЧЕНКО, Р., dr., Одесский государственный медицинский университет, Ucraina

Феноменология нарушений адап­тации у студентов в условиях дли­тельного плавания

.
Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 1-2(34), 25-18. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
15. SOCIU, C., Universitatea de Stat din Tiraspol, Moldova, Republica

Moralitatea ca domeniu distinct al cunoașterii sociale și dezvoltării umane

.
Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2019, nr. 3-4(35), 20-12. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
2018
16. БОНДАРЕВИЧ, С., Одесский национальный морской университет, Ucraina

Методологические аспекты  оптимизации диагностического процесса: интегральный параметр  крови в ранней диагностике психосоматических нарушений  человека.

.
Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 1-2(32), 89-80. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
17. БОНДАРЕВИЧ, С., Одесский национальный морской университет, Ucraina

Психо-физиологические показатели сексуальной активности в пожилом возрасте и ранняя диагностика нарушений половой сферы.

.
Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 3-4(33), 50-42. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
18. DADASHOVA, S., Engineering University, Baku, Azerbaijan

Motive în autobiografia femeilor.

.
Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 1-2(32), 71-62. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
19. ПАЛЬЧИНСКАЯ, М., National University of “Odessa Maritime Academy”, Ucraina

Взаимосвязь уровня развития  наглядно-действенного мышления  и коммуникации у дошкольников с  синдромом дауна.

.
Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 1-2(32), 79-72. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
20. RIZEANU, S., Universitatea „Hyperion”, Bucureşti, România, CUCUI, C., Universitatea „Hyperion”, Bucureşti, România

Diferențele de gen la elevii cu comportament agresiv din România.

.
Psihologie, revista ştiinţifico-practică. 2018, nr. 3-4(33), 13-3. ISSN 1857-2502 ISSNe 2537-6276. (Cat. B)
 
 

1-20 of 287