IBN
Închide
Selectează perioada
Print PDF

Prezenţa autorilor din străinătate în revista Economica

Afisarea articolelor: 1-20(404)
2019
1. PUGACIOVA, O., dr., Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины, Belarus

Evaluarea dezvoltării inovaţiilor şi a activităţilor știinţifice în Republica Belarus

.
Economica. 2019, nr. 1(107), 40-25. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
2. SHAYB-HEZI, A., Universitatea Tehnică a Moldovei, Moldova, Republica

Managementul riscului – identificare, evaluare şi reacţia la risc

.
Economica. 2019, nr. 1(107), 70-58. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
2018
3. ANGHELACHE, C., Universitatea „Artifex” din Bucureşti, România, ANGHEL, M., Universitatea „Artifex” din Bucureşti, România, BADIU, A., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România

Repere ale evoluţiei industriei româneşti

.
Economica. 2018, nr. 2(104), 80-62. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
4. ANGHELACHE, C., Universitatea „Artifex” din Bucureşti, România, PÂRŢACHI, I., dr., ANGHEL, M., Universitatea „Artifex” din Bucureşti, România, AVRAM, D., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România, BUREA, D., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România

Rolul cercetării știinţifice în dezvoltarea economică

.
Economica. 2018, nr. 3(105), 141-122. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
5. GHIŢULESCU, V., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România, STANCU, S., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România, PÂRŢACHI, I., dr., PETRICĂ, A., Academia de Studii Economice din Moldova, Moldova, Republica, TINDECHE, A., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România, LIŢĂ, I., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România, WANG, X., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România

Economie comportamentală în sistemul sanitar

.
Economica. 2018, nr. 1(103), 110-93. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
6. STÂNGACIU, O., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, România, HARJA, E., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, România

Disparităţi salariale de gen şi vârstă între statele membre UE

.
Economica. 2018, nr. 1(103), 122-111. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
2017
7. ANGHELACHE, C., Universitatea „Artifex” din Bucureşti, România, PÂRŢACHI, I., dr., ANGHEL, M., Universitatea „Artifex” din Bucureşti, România Analiza strategiei Uniunii Europene privind educația și pregătirea vocațională. Economica. 2017, nr. 3(101), 149-129. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
8. ANGHELACHE, C., Universitatea „Artifex” din Bucureşti, România, PÂRŢACHI, I., dr., ANGHEL, M., Universitatea „Artifex” din Bucureşti, România Previzionarea creşterii economice. Economica. 2017, nr. 2(100), 152-147. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
9. BÎRSAN, M., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Analiza economico-financiară în educația economică și antreprenorială. Economica. 2017, nr. 2(100), 98-89. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
10. ACHIM, M., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România, BORLEA, S., Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România, MIRON, G., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România Guvernanța corporativă, responsabilitatea socială corporativă și performanțele în afaceri. O perspectivă globală. Economica. 2017, nr. 2(100), 15-7. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
11. CREŢU, R., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România Analiza capitalului intelectual – resursă esențială în economia creative. Economica. 2017, nr. 2(100), 88-83. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
12. RISTEA, A., Universitatea „Valahia”, România, România, POPESCU, C., Universitatea „Valahia”, România, România, IOAN-FRANC, V., Universitatea din Oradea, România, BELOSTECINIC, G., dr.hab

Scientometria şi evaluarea rezultatelor cercetării ştiinţifice economice

.
Economica. 2017, nr. 4(102), 12-7. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
13. IONAȘCU, E., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, MIRONIUC, M., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România

Eficiența pieței imobiliare: abordare epistemologică și conceptuală

.
Economica. 2017, nr. 4(102), 60-52. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
14. MARCU, N., Universitatea din Bucureşti, România, CÂRSTINA, S., Universitatea din Craiova, România, CRIVEANU, M., Universitatea din Craiova, România Analiza corelației dintre cultura organizațională și indicatorii de performanță. Economica. 2017, nr. 2(100), 123-116. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
15. SIMINICĂ, M., Universitatea din Craiova, România, CÎRCIUMARU, D., Universitatea din Craiova, România, CÂRSTINA, S., Universitatea din Craiova, România, SICHIGEA, M., Universitatea din Craiova, România Impactul performanțelor economico-financiare asupra performanțelor bursiere ale companiilor din industria prelucrătoare listate la BVB. Economica. 2017, nr. 2(100), 115-108. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
16. ZINCA (VOICULESCU), C., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România, PETROIANU, G., Academia de Studii Economice din Bucureşti, România Rolul auditului intern în managementul riscului instituțiilor de credit. Economica. 2017, nr. 3(101), 103-93. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
2016
17. AGHEORGHIESEI(CORODEANU), D., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Recenzie la monografia “Managementul strategic al potenţialului uman”. Economica. 2016, nr. 4(98), 123-120. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
18. ANGHELACHE, C., Universitatea „Artifex” din Bucureşti, România, MANOLE, A., Universitatea „Artifex” din Bucureşti, România, ANGHEL, M., Universitatea „Artifex” din Bucureşti, România, PÂRŢACHI, I., dr. Analiza corelaţiei dintre veniturile şi cheltuielile gospodăriilor. Economica. 2016, nr. 4(98), 103-88. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
19. ANGHELACHE, C., Universitatea „Artifex” din Bucureşti, România, MANOLE, A., ANGHEL, M., Universitatea „Artifex” din Bucureşti, România Normalitatea asimptotică pentru estimatorii ecuației singulare în cazul unei populaţii cu instrumente sensibile. Economica. 2016, nr. 2(96), 130-124. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
20. ANGHELACHE, C., Universitatea „Artifex” din Bucureşti, România, MANOLE, A., Universitatea „Artifex” din Bucureşti, România, ANGHEL, M., Universitatea „Artifex” din Bucureşti, România Selecția momentelor și metoda momentelor generalizate în cazul modelelor Heteroskedastice. Economica. 2016, nr. 2(96), 135-131. ISSN 1810-9136. (Cat. B)
 
 

1-20 of 404