IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice01
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice3/411/20
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 24
4 publicatii cu CZU (16.7%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori ,
,
H-index autori
Lista publicaţiilor - 24. Descărcări - 57. Vizualizări - 12083.
Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19

2021 - 1

Кооперативное образование и его роль в развитии потребительской кооперации Республики Беларусь
Лебедева Светлана
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova. 277-282.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Вопросы совершенствования финансово-хозяйственного контроля
Щербатюк Василий , Евдокимович В.
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 6. 2019. Taraclia. Universitatea de Stat Taraclia “Grigorii Ţamblac”. 116-135.
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Потребительская кооперация Республики Беларусь: истоки современных традиций
Лебедева Светлана
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. 37-40.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Сетевой университет «Кооперация»
Бобович Андрей
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial INCE. 213-214.
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 9

Анализ интенсивности использования капитала организации
Пономаренко Павел , Пономаренко Елена
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Ediția 5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Studii Economice din Moldova. 333-339.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Безопасность платежной системы Республики Беларусь
Карпенко Светлана , Перепеча Елена
Securitatea informaţională2015-2016
Ediția 12. 2016. Chisinau, Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 59-63.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вопросы безопасности системы электронного документооборота
Карпенко Светлана
Securitatea informaţională2015-2016
Ediția 12. 2016. Chisinau, Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 45-48.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Защита клиента в банковских системах Республики Беларусь
Карпенко Светлана , Михарева Валентина
Securitatea informaţională2015-2016
Ediția 12. 2016. Chisinau, Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 51-54.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Информационная безопасность в бизнесе
Карпенко Светлана , Заяц T.
Securitatea informaţională2015-2016
Ediția 12. 2016. Chisinau, Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 12-14.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Состояние и перспективы развития предпринимательства в Республике Беларусь
Карпенко Светлана
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 5. 2016. Chişinău. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 176-181.
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Состояние и перспективы развития предпринимательства в Республике Беларусь
Карпенко Светлана , Михарева Валентина
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 5. 2016. Chişinău. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 176-181.
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегия выбора программной поддержки формирования финансовой отчетности в формате международных стандартов
Карпенко Светлана , Моисеева Татьяна , Абрамчик Ольга
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 5. 2016. Chişinău. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 171-175.
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Управление мобильным доступом
Карпенко Светлана , Коновод Карина
Securitatea informaţională2015-2016
Ediția 12. 2016. Chisinau, Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 37-40.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Использование скоринговых моделей в оценке доходов коммерческой организации
Пономаренко Павел , Пономаренко Елена
Studii Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 10 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общетеоретические вопросы финансово-хозяйственного контроля
Щербатюк Василий , Евдокимович В.
Vector European
Nr. 3 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 February, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка доходов коммерческой организации с использованием скоринговых моделей
Пономаренко Павел , Пономаренко Елена
Contabilitatea, auditul și analiza economică între conformitate, schimbare și performanță
2015. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Studii Economice a Moldovei. 130-133.
Disponibil online 1 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Cовременные приоритеты развити потребительской кооперации Беларуси
Капштык А.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 4 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Искусственные нейроны сети для определения лояльности клиентов в компьютерной системе поддержки принятия решений
Трусевич Ирина , Савенок Виктория
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 171-173.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование системы управления трудовыми ресурсами организаций на основе применения логистического подхода
Шатовицкая Ю.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Социальная роль общественного питания Республики Беларусь
Тишковская Татьяна
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 186-191.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24