IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (321): Galicia (2), третя особа (2), третье лицо (2)
Reviste/manifestări ştiinţifice01
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice8/4710/13
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 61
44 publicatii cu CZU (72.1%)
4 publicatii cu DOI (6.6%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (1 ORCID,
0 Google Scholar ID,
1 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(0)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 61. Descărcări - 176. Vizualizări - 31372.
Articole în reviste din RM - 47. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Повсякденне життя гуцулів (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)
Сінітович Наталія
Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic
Ediția 6. 2021. Chişinău. Fox Trading SRL (Editura UNU). 72-72.
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трансформация традиционной культуры сельского населения Галичины (20-е–30-е гг. ХХ в.)
Дрогобицька Оксана
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. Fox Trading SRL. 155-160.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усна історія як джерело до вивчення громадського побуту сіль-ського населення Галичини 20-х – 30-х рр. ХХ ст.
Drogobițika Oxana
Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic
Ediția 6. 2021. Chişinău. Fox Trading SRL (Editura UNU). 40-40.
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнокультурное наследие украинцев на страницах журнала «Нова хата» (1925–1939)
Дрогобицька Оксана
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1. 2021. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 120-120.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Interdisciplinary view on the theory and methods of music pedagogy
Kindratiuk Bohdan
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(36) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 19 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuring relations in civil law after the termination of relations between subjects
Dergachov Viktor , Vasylyeva Valentyna , Kabaha Ali , Gribincea Alexandru , Covaci Denis
Journal of Advanced Research in Law and Economics
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2068-696X
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мастер-класс по росписи писанок как средство ознакомления школьников с народным декоративным искусством
Веретко Оксана
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. Tipogragia Garomont Studio. 189-198.
Disponibil online 6 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Гражданско-правовое регулирование субсидиарных обязательств: аспекты специфики зарубежного опыта
Гудыма-Пидвербецкая Мария
Legea şi Viaţa
Nr. 8/2(332) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 7 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование принципа «соблюдай или объясни» в корпоративном праве Украины
Ковалишин Александр
Legea şi Viaţa
Nr. 12/2(336) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Право соседства как правовой институт: общетеоретические аспекты
Мироненко Игорь
Legea şi Viaţa
Nr. 4/2(328) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 22 April, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сусідські відносини як об’єкт правового регулювання: загальна характеристика
Mironenko Igori
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2-2(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 6 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Юридично значимий правовий зв’язок як критерій участі третіх осіб у цивільних правовідносинах
Кузьмич Олег
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2-1(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 16 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Договір перевезення вантажу автомобільним транспортом: особливості й істотні умови
Гришко Уляна
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(33) / 2018 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 11 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дополнительные (субсидиарные) должники как третьи лица в гражданских правоотношениях
Кузьмич Олег
Legea şi Viaţa
Nr. 1/2(313) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 5 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Понятие договора купли-продажи имущественных прав на объекты строительства
Анатийчук Виктория
Legea şi Viaţa
Nr. 9/2(321) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 23 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правові положення щодо участі третіх осіб під час надання згоди на вчинення правочину
Кузьмич Олег
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1-1(29) / 2018 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 30 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реализация уголовно-исполнительной политики Украины: понятие и ее механизм
Кернякевич-Танасийчук Юлия
Legea şi Viaţa
Nr. 1/2(313) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 6 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Суб’єкти реалізації кримінально-виконавчої політики України
Кернякевич-Танасійчук Юлія
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1-2(29) / 2018 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Темплатный синтез мезопористых углеродных материалов для электрохимических конденсаторов
Мандзюк В. , Mиронюк И. , Сачко В. , Мыкытын И.
Электронная обработка материалов
Nr. 4(54) / 2018 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Третьи лица как субъекты гражданских правоотношений
Кузьмич Олег
Legea şi Viaţa
Nr. 4/2(316) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 7 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 61