IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Banca Naţională a Moldovei
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice14/45
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 83
37 publicatii cu CZU (44.6%)
3 publicatii cu DOI (3.6%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 1 ORCID (3%),
,
3 Scopus Author ID (9.1%)
Brevete Tabel(1)
H-index autori
Proiecte Tabel(4)
Lista publicaţiilor - 83. Descărcări - 1225. Vizualizări - 61540.
Articole în reviste din RM - 45. Publicaţii la conferinţe din RM - 35. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 17
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 18
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 32

2022 - 5

Câteva masuri esențiale a performanțelor firmei pentru ocolirea turbulențelor
Ştefîrţă Natalia
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. CEP USM. 115-118.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centrul de Coordonare Bibliografi că al Sistemului Integrat al Bibliotecilor Informatizate din Moldova: construim viitorul împreună
Clima Liliana
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nonperforming loan of European Islamic banks over the economic cycle
Ben Bouheni Faten , Obeid Hassan , Margarint Elena
Annals of Operations Research
Nr. 2(313) / 2022 / ISSN 0254-5330 / ISSNe 1572-9338
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regulation, supervision and European banking performance
Ben Bouheni Faten , Margarint Elena , Obeid Hassan
International Journal of Entrepreneurship and Small Business
Nr. 1(47) / 2022 / ISSN 1476-1297 / ISSNe 1741-8054
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un tandem redutabil: impactul și evoluția monedei euro
Ştefîrţă Natalia
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. CEP USM. 30-32.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Experiența finanțării patrimoniului arhitectural în Țările de Jos (Olanda)
Moraru Angela
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
2021. Chișinău. MS Logo. 17-30.
Disponibil online 9 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instabilitatea social-politică, rolul clasei politice in asigurarea stabilității
Ursu Valentina
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. Tipogr. „Print-Caro”. 252-259.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbarea continuă a administraţiei de stat – amprentă a politicii monetare, politicii macroprudenţiale și a stabilităţii financiare
Ştefîrţă Natalia
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Print-Caro. 88-91.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Achiziții publice – dezvoltare continuă...
Samoila Elena
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2020. Chișinău, Republica Moldova. . 17-17.
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța învățământului politic în Republica Moldova
Ursu Valentina
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 287-292.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsurarea contribuției protejării și conservării patrimoniului arhitectural asupra economiei locale, exemplul SUA
Moraru Angela
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica MoldovaEvaluarea imobilului conform standardelor internaționale de evaluare
2020. Chișinău. MS Logo. 146-159.
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menținerea stabilității sectorului bancar din Republica Moldova în condițiile pandemiei COVID-19
Bejan Anastasia
Economica
Nr. 2(112) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul Băncii Naționale a Moldovei în supravegherea bancară autohtonă
Ştefaniuc Olga , Borş Ion
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al USM. 98-104.
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Coalițiile de guvernare în statele democratice: condiții de multiplicare a rezultatelor
Ursu Valentina
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conlucrarea instituțiilor politice în Uniunea Europeană
Ursu Valentina
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. Tipogr. "PrintCaro". 270-281.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Government coalitions in democratic states: conditions of multiplication of the results
Ursu Valentina
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea administraţiei publice, determinarea vulnerabilităţii din sectorul bancar şi aplicarea măsurilor de reglementare macroproductivă
Ştefîrţă Natalia
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 58-64.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile monede metalice circulatorii din Republica Moldova
Melnic Corneliu
Heraldica Moldaviae
2019. Chișinău, Republica Moldova. . 123-132.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii cu privire la crearea unei noi arhitecturi a procesului de politică monetară şi macroprudenţială
Ştefîrţă Natalia
Economica
Nr. 4(110) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The banks’ business model analysis as an element of the supervisory review and evaluation process (SREP)
Bejan Anastasia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 272-277.
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-80. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 83