IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Publicații ale autorilor în alte reviste - 1021. Descărcări - 10409. Vizualizări - 536899.
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2021 - 37

Asigurarea sustenabilităţii familiei din perspectiva preîntâmpinării conflictelor familiale
Raileanu Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definirea сuvintelor ca parte a competenței de comunicare
Cosovan Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități semantice ale unităților frazeologice cu componente zoonime în limba engleză
Banu-Dandiş Felicia
Philologia
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leadership educaţional (II)
Patraşcu Dumitru
Univers Pedagogic
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de formare a competenţei de comunicare, prin valorificarea limbajului paremiologic în învăţământul superior
Herţa Lilia
Univers Pedagogic
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea identităţii vocaţionale – premisă-cheie în orientarea elevilor spre viitor
Adăscăliţei Cristian
Univers Pedagogic
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE la monografia „Pedagogia eticii: o reconstrucţie în instituţia e ducaţiei”elaborată de Alion a PANIŞ, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar
Cuzneţov Larisa
Univers Pedagogic
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema relației: intelect - dotare intelectuală -predispoziții naturale - aptitudini personale
Teleucă Marcel, Jelescu Petru
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea pedagogică în determinarea priorităților de acțiune a managementului școlii
Calapod Valeria, Cojocaru Vasile
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programul de consiliere și formare adresat părinților „Școala părinților eficienți și ompetenți”/ PCFȘPEC
Ceban Veronica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre climatul organizațional și satisfacția pentru muncă a angajaților din mediul educațional
Groza (Verdeş) Angela, Luchian-Ursachi Nicoleta
Vector European
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diferențe de gen în manifestarea stresului la adolescenți
Racu Iulia, Vlas Irina
Vector European
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii integrării socio-profesionale a ex-deținuților
Vîrlan Maria
Vector European
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE la monografia „Reabilitarea psihosocială a persoanelor post accident vascular cerebral”, Autor: Glavan Aurelia, neurolog, doctor în psihologie, conferențiar universitar
Groza (Verdeş) Angela
Vector European
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atelierele de creație la Bauhaus
Jabinschi Tatiana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perceperea vizuală a icoanei
Jabinschi Ion
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pictura în acuarelă din secolele XIX-XX
Diaconu Gheorghii
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ornamentul naţional – însemn al identităţii culturale
Moisei Ludmila
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa procesului de învăţământ în raport cu succesul şi performanţa şcolară a elevilor
Gheorghiţă Margareta
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecția netradițională versus lecția clasică: repere teoretico-metodologice
Şchiopu Constantin, Vîlcu Marcela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1021