IBN
Închide
Articole ale organizaţiilor din sfera CDI din RM (membrii institutionali) - 901, 2009
Formula diagnostică la baza clasificării solurilor
Ursu Andrei
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul pedoecologic al raioanelor silvostepei de nord
Ursu Andrei, Vladimir Pantelei, Curcubăt Stela
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de regionare fizico-geografică a teritoriului Republicii Moldova
Boboc Nicolae
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoning of the anthropogenic relief of urbanized territories
Sîrodoev Igor, Sîrodoev Ghenadie, Sviridova Alla
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contributions to the studies on the essential oils isolated from coriandrum sativum l. and foeniculum vulgare mill
Ciocarlan Nina, Zarbock-Udrea S.
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile activităţii fotosintezei, respiraţiei şi substanţelor regulatoare de creştere la plantele viticole în funcţie de genotip şi condiţiile de creştere
Şişcanu Gheorghe, Negru Petru, Voronţov Veaceslav, Popovici Ana, Guşcan Irina
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii experimentale privind influenţa undelor milimetrice, aplicate la puteri atermice, asupra cicatricelor patologice de la nivelul pielii umane
Rusu Dragoş-Bogdan
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa factorilor de mediu asupra interacţiunii genelor unor caractere cantitative la grâu
Lupaşcu Galina, Saşco Elena, Gavzer Svetlana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa condiţiilor agrotehnice asupra componenţei speciilor şi virulenţei izolatelor de fungi care produc putregaiul de rădăcină la sfecla de zahăr
Mereniuc Gheorghe, Lupaşcu Galina, Slănină Valerina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglarea procesului de biosinteză a sterolilor la drojdii prin acţiunea undelor milimetrice de intensitate joasă
Usatîi Agafia, Molodoi Elena, Rotaru Anatol, Moldoveanu Taisia, Borisova Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai Mn (II), Cr (III) ŞI Zn (II)
Usatîi Agafia, Molodoi Elena, Chiseliţă Oleg, Topală Lilia, Chiseliţa Natalia, Moldoveanu Taisia
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solubilitatea astaxantinei în diferite tipuri de uleiuri vegetale alimentare
Miscu Vera
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul influenţei compuşilor coordinativi ai Cu(II) asupra productivităţii cianobacteriei spirulina platensis
Batîr Ludmila, Gulea Aurelian, Ţapcov Victor, Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa utilizării noului bioprodus din drojdiile de la vinificaţie în hrana larvelor de peşte
Usatîi Agafia, Chiseliţă Oleg, Usatîi Adrian, Crepis Oleg, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena, Topală Lilia
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura şi starea funcţională a ihtiocenozei lacului de acumulare Vatra (Ghidighici)
Bulat Dumitru
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fruitful scientific activity of doctor in biology S. A. Ostroumov (to 60th anniversary)
Toderash Ion, Kirksunov Eugene, Ermakov V., Rozemberg G
Institute of Zoology ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savantul Valentin Rodion Celac la 70 de ani
Barbacar Nicolae
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica suprafeţelor cu terenuri arabile în Republica Moldova
Bejan Iurie
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(308) / 2009 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul deşeurilor industriale asupra fitocenozelor ecosistemului urban Chişinau
Bulimaga Constantin
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(308) / 2009 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia utilizării diferitor tipuri de distribuţii teoretice în estimarea parametrilor agroclimatici
Nedealcov Maria
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(308) / 2009 / ISSN 1857-064X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 901