IBN
Închide
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
Manifestări științifice organizate
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Perioada: 21-22 iunie 2019
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
Perioada: 7-8 decembrie 2018
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
Perioada: 21-22 iunie 2018
Interuniversitaria
Perioada: 3 mai 2018
Interuniversitaria
Perioada: 3 mai 2018
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Perioada: 29 noiembrie 2017
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Perioada: 12 octombrie 2017
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
Perioada: 26 mai 2017
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Perioada: 27 aprilie 2017
Научно-методическая конференция "Пушкин и современность",
Perioada: 21 octombrie 2016
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6,
Perioada: 29 septembrie 2016
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6,
Perioada: 29 septembrie 2016
Interuniversitaria
Perioada: 20 mai 2015
Interuniversitaria
Perioada: 20 mai 2015
Experienţa de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate
Ediția 5,
Perioada: 4-5 noiembrie 2009
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:
Perioada: 5-7 octombrie 2005
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:strategii, forme, metode
Perioada: 5-7 octombrie 2005
1 - 17 of 17