IBN
Close

News

12/26/2016 - 14:47

   Fiind prima bibliotecă electronică ştiinţifică din Republica Moldova, IBN acoperă nișa cea mai importantă a cercetărilor efectuate în sfera CDI – exprimate în articole științifice

11/22/2016 - 14:47

Datele scientometrice/ bibliometrice se utilizează tot mai des în evaluarea ştiinţei din Republica Moldova. Atitudinea faţă de acest fenomen este contradictoriu în comunitatea ştiinţifică.

Pages

Arhiva

Journal Issues registered recently

S-au finalizat consultărilor publice privind clasificarea rezultatelor obținute în urma activităților de cercetare-dezvoltare. Pentru discuții a fost propusă clasificarea elaborată de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, care a inclus 4 categorii de rezultate ale activităților de cercetare-dezvoltare. Aceste clasificări au fost transmise spre consultare tuturor institutelor de cercetare, universităților, autorităților cu atribuții în managementul și evaluarea cercetării, ministerelor și altor autorități cu atribuții în finanțarea, controlul și evidența activităților științifice. Dintre acestea, 58 de instituții, organizații, factori de decizie au trimis avize, opinii cu privire la clasificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare.

Mai multe detalii – la https://idsi.md/rezultatele-consultarii-publice-tipuri-rezultate-cercetare-dezvoltare
logo Idsi

Journal Issues registered recently

Problemele Energeticii Regionale

Issue 4 (52) / 2021, registered in IBN on 26.11.2021
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia

Issue 2 (86) / 2021, registered in IBN on 26.11.2021
Legea şi Viaţa

Issue 9-10 (357-358) / 2021, registered in IBN on 26.11.2021

Conference Collections registered recently

more...
Congres de Boală Parkinson și tulburări de mișcare

Ediția a 2-a / 2021, registered in IBN on 29.11.2021
Scientific Collection ”InterConf”

Vol. 53 / 2021, registered in IBN on 27.11.2021

Recent publications

details...
English