IBN
Close

Journal Issues registered recently

S-au finalizat consultărilor publice privind clasificarea rezultatelor obținute în urma activităților de cercetare-dezvoltare. Pentru discuții a fost propusă clasificarea elaborată de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, care a inclus 4 categorii de rezultate ale activităților de cercetare-dezvoltare. Aceste clasificări au fost transmise spre consultare tuturor institutelor de cercetare, universităților, autorităților cu atribuții în managementul și evaluarea cercetării, ministerelor și altor autorități cu atribuții în finanțarea, controlul și evidența activităților științifice. Dintre acestea, 58 de instituții, organizații, factori de decizie au trimis avize, opinii cu privire la clasificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare.

Mai multe detalii – la https://idsi.md/rezultatele-consultarii-publice-tipuri-rezultate-cercetare-dezvoltare
logo Idsi

Journal Issues registered recently

Medicina stomatologică

Issue 3 (20) / 2011, registered in IBN on 23.10.2021
Revista Institutului Naţional al Justiţiei

Issue 3 (58) / 2021, registered in IBN on 22.10.2021
Revista de Istorie a Moldovei

Issue 1-2 (125-126) / 2021, registered in IBN on 21.10.2021

Conference Collections registered recently

more...
Management educațional la nivel european.

Ediția 2 / 2020, registered in IBN on 25.10.2021
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane

Ediția a VI-a / 2015, registered in IBN on 22.10.2021

Recent publications

details...
English