IBN
Close

Journal Issues registered recently

S-au finalizat consultărilor publice privind clasificarea rezultatelor obținute în urma activităților de cercetare-dezvoltare. Pentru discuții a fost propusă clasificarea elaborată de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, care a inclus 4 categorii de rezultate ale activităților de cercetare-dezvoltare. Aceste clasificări au fost transmise spre consultare tuturor institutelor de cercetare, universităților, autorităților cu atribuții în managementul și evaluarea cercetării, ministerelor și altor autorități cu atribuții în finanțarea, controlul și evidența activităților științifice. Dintre acestea, 58 de instituții, organizații, factori de decizie au trimis avize, opinii cu privire la clasificarea rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare.

Mai multe detalii – la https://idsi.md/rezultatele-consultarii-publice-tipuri-rezultate-cercetare-dezvoltare
logo Idsi

Journal Issues registered recently

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)

Issue 6 (146) / 2021, registered in IBN on 02.12.2021
Stratum plus

Issue 5 / 2021, registered in IBN on 02.12.2021
Moldovan Medical Journal

Issue 5 (64) / 2021, registered in IBN on 30.11.2021

Conference Collections registered recently

more...
Nanostructures: Physics and Technologies

Ediția a 26-a / 2018, registered in IBN on 01.12.2021
Nanostructures: Physics and Technologies

Ediția a 28-a / 2020, registered in IBN on 01.12.2021

Recent publications

details...
English