IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Tirajul revistei   150
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-16 15:31
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 2)74
  2019  (2 din 2)30
  2018  (2 din 2)44
  2017  (2 din 2)49
  2016  (2 din 2)44
  2015  (2 din 2)53
  2014  (2 din 2)49
  2013  (2 din 2)36
  2012  (1 din 2)15
  2011  (2 din 2)51
  2010  (1 din 2)23
  2008  (1 din 2)28
imagine

pISSN: 1857-2367
eISSN: 2587-3814
Revista Botanică
Categoria:
  • C (2017.12.21-2019.12.21)
  • B (2014.11.24-2017.12.20)
  • B (2013.11.28-2014.11.23)
  • C (2010.12.06-2013.11.27)

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole496211785253128771
Volume2116209672
Total5172279943203

Vizualizări   236Descărcări   112

Conţinutul numărului de revistă

Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” la 70 de ani

7-14

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).1

CZU: 581(478)(091)

Roşca Ion

Realizările în domeniul geobotanicii și silviculturii din ultimii 70 de ani

15-32

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).2

CZU: 581.9:630

Postolache Gheorghe

Realizările Laboratorului Floră spontană și Herbar „Andrei Negru”.

33-41

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).3

CZU: 581.9(478)

Ghendov Veaceslav, Cantemir Valentina, Tofan-Dorofeev Elena, Ioniţă Olga

Șapte decenii de cercetare a plantelor medicinale și aromatice în Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”

42-52

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).4

CZU: 633.8:582

Ciocîrlan Nina, Colţun Maricica, Dombrov Liudmila

Introducția plantelor lemnoase în Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”

53-63

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).5

CZU: 630*27:582

Bucaţel Vasile, Comanici Ion, Palancean Alexei, Roşca Ion, Onica Elisaveta

Introducerea și ameliorarea plantelor ornamentale: istorie, actualitate și tendințe

64-73

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).6

CZU: [635.9:581](091)

Sîrbu Tatiana

Introducerea plantelor de seră în Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”.

74-80

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).7

CZU: 635.918:582

Țîmbalî Valentina

Starea actuală și perspectiva dezvoltării cercetărilor Laboratorului Embriologie și Biotehnologie

81-91

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).8

CZU: 581.3:60

Ciorchina Nina

Mobilizarea și valorificarea resurselor genetice vegetale cu potențial furajer, melifer și de biomasă energetică: realizări si perspective

92-105

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).9

CZU: 577.21:633.2

Ţiţei Victor

Macromicobiota Basarabiei

106-112

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).10

CZU: 582.28:630*44(478)

Manic Ştefan

Grădinile botanice – edenuri terestre

113-117

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).11

CZU: 581

Cernei Eugenia

Particularităţile rizogenezei speciilor Vaccinium vitis-idaea L. şi Vaccinium macrocarpon Aiton în cultura in vitro

118-119

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).12

Chiţan Raisa, Ciorchina Nina

Morphological variability of broomrape’s seeds collected from different host plants

120-120

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).13

Duca Maria, Clapco Steliana, Port Angela, Boicu Adriana, Martea Rodica, Krupp Anna, Spring Otmar

Butășirea prin metoda tradițională a murului roșu (Rubus loganobaccus L. H. Bailey) versus micropropagarea in vitro

121-122

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).14

Mîrza Alexandru

Necesitatea aplicării cunoștințelor de genetică moleculară în gestionarea resurselor genetice forestiere din Republica Moldova.

122-123

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).15

Postolache Dragoş

Studiul anatomic comparativ al frunzelor speciei Lycium barbarum L

124-125

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).16

Tabăra (Gorceag) Maria, Ciorchina Nina, Trofim Mariana, Cutcovschii-Muştuc Alina

Componența substratului pentru aclimatizarea vitroplantulelor de goji

126-127

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).17

Trofim Mariana, Ciorchina Nina, Tabăra (Gorceag) Maria

New data on rare species Digitalis lanata Ehrh. (Scrophulariaceae) in the Republic of Moldova

128-129

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).18

Belous Stefan, Izverscaia Tatiana, Munteanu Mihaela, Ciocarlan Nina, Ghendov Veaceslav

Culturile comparative – elemente esențiale de verificare a comportamentului diferitor proveniențe de arbori

130-131

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).19

Caisîn Valeriu, Galupa Dumitru

Genul Crataegus L. în flora Basarabiei

132-133

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).20

Cantemir Valentina

Convolvulus cantabrica L. (Convolvulaceae) in the «Lower Prut» Biosphere Reserve (Republic of Moldova).

134-135

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).21

Cassir Polina, Izverscaia Tatiana, Ciocarlan Nina, Ghendov Veaceslav

Explorarea resurselor genetice forestiere de stejar pedunculat în cadrul întreprinderii pentru silvicultură „Hîncești-Silva”

136-137

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).22

Florenţă Veronica, Florentă Gheorghe, Miron Aliona

Potential sites for restoration of Crambe tataria Sebeók (Brassicaceae) populations in the Republic of Moldova

138-139

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).23

Izverscaia Tatiana, Ghendov Veaceslav

Pilosella flagellaris (Willd.) Arv.-Touv. (Asteraceae) – vulnerable taxon in the flora of the Republic of Moldova

139-141

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).24

Ioniţă Olga

Rezervaţia peisajeră „La 33 de Vaduri”

141-142

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).25

Lazu Ştefan, Talmaci Ludmila, Pavliuc Alina

Contribuții la studiul productivității și calității unor pajiști din Parcul Național Orhei

143-144

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).26

Miron Aliona, Ţiţei Victor, Teleuţă Alexandru, Pavliuc Alina

Specii de Digitalis L. în Grădina Botanică Națională – aspecte de conservare și cultivare ex-situ

144-146

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).27

Munteanu Mihaela, Belous Ștefan, Izverscaia Tatiana, Ghendov Veaceslav, Ciocîrlan Nina

Note floristice din Rezervaţia Știinţifică „Codru”.

146-147

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).28

Pînzaru Pavel, Cantemir Valentina, Jardan Natalia

International instruments relating to conservation of plant biodiversity

148-149

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).29

Romanciuc Gabriela

Rare vascular plants in the «Dobrușa» landscape reserve

150-151

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).30

Scortesco Florentin, Sfeclă Victor, Izverscaia Tatiana, Ghendov Veaceslav

The use of the forest management database in the process of primary selection of stands within forest genetic resources

152-153

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).31

Talmaci Ludmila, Mardari Ala, Talmaci Ion

Flora halofilă din Pajiștea „Todirești”.

153-154

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).32

Titică Ghenadie, Pavliuc Alina

Genurile Sanguisorba L. și Poterium L. (Rosaceae Adans.) în Republica Moldova

155-156

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).33

Tofan-Dorofeev Elena

Considerații privind realizările și evoluția cercetării nucului (Juglans regia L.) în Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”

157-158

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).34

Agapi Ion

Agastache urticifolia (Benth.) Kuntze – aromatic plant introduced and researched in the Botanical Garden

158-160

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).35

Bogdan Alina, Colţun Maricica

Colecția genului Clematis L. în Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”

160-161

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).36

Beșelea Vasile

Iarba de fier (Sideritis scardica Griseb și S. taurica Stephan.) în colecția de plante aromatice și medicinale a IGFPP

162-163

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).37

Chisnicean Lilia

Introducerea plantelor din genul Sansevieria Thunb. în Grădina Botanică Naţională (Institut) „Al. Ciubotaru”

163-164

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).38

Ciobanu (Harea) Daniela

Contribuții la studiul particularităților biologice ale unor specii din genul Scutellaria L. în condiții de cultură

165-166

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).39

Ciocîrlan Nina

Some aspects of the study on the species Phacelia tanacetifolia Benth. as honey plant in the Republic of Moldova

167-168

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).40

Cîrlig Natalia

Inițierea fondării colecției de plante melifere în cadrul Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”

169-170

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).41

Cîrlig Natalia, Lupan Aurelia, Ţiţei Victor, Guţu Ana, Iurcu-Străistaru Elena

The role of aromatic plants in phytocosmetics

171-172

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).42

Colţun Maricica

Specii condimentare noi de interes pentru Republica Moldova

173-174

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).43

Dombrov Liudmila, Ciocarlan Nina

Cercetarea proprietăților fizice ale plantelor de anghinare, (Cynara cardunculus L.) și calității furajului produs în Republica Moldova

175-176

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).44

Gadibadi Mihail, Ţiţei Victor, Cerempei Valerian, Covalciuc Dragoș, Coşman Sergiu, Coşman Valentina, Gudima Andrei

Some biological features and green mass quality of Inula helenium L.

176-178

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).45

Guţu Ana, Tentiuc Cristina, Covalciuc Dragoș, Ţiţei Victor, Cozari Sergiu

Particularitățile morfobiologice ale unor specii din genul Hemerocallis L

178-179

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).46

Manole Svetlana, Bulgaru Alexandra

Particularitățile creșterii, dezvoltării și cultivării plantelor de Prinsepia uniflora Batal. în condițiile Republicii Moldova

180-181

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).47

Onica Elisaveta, Roşca Ion, Cutcovschii-Muştuc Alina

Multiplicarea vegetativă prin butași a taxonilor de Hydrangea L.

182-183

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).48

Onica Natalia

Perspectiva cultivării plantelor de Lonicera caerulea L. în Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” din Republica Moldova

183-185

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).49

Roşca Ion, Onica Elisaveta, Cutcovschii-Muştuc Alina, Elașco Anastasia

Particularitățile înmulțirii vegetative ale unor specii de Sempervivum L

185-186

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).50

Sfecla Irina

Aspects of ex-situ introduction of Solanum aethiopicum L

187-188

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).51

Sîrbu Tatiana, Şabarov Doina, Slivca Vasile

The collection of Ipomoea batatas L. in ”Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute)

189-190

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).52

Todirash Natalia

Colecţia de plante din Familia Arecaceae Sch.-Bip. a Grădinii Botanice Naţionale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”.

190-191

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).53

Țîmbalî Valentina, Guşanova Victoria

Colecţia de cactuşi (Cactaceae Juss.) în Grădina Botanică Naţională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”

192-193

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).54

Țîmbalî Valentina, Rogacico Sergiu

Results of the inventory of the collection Allium L

193-194

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).55

Voineac Ina

Aspecte ale introducerii unor specii de Lilium L

195-196

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).56

Voineac Ina, Mîţu Vitalie

Noi cultivaruri de pinacee (Pinaceae Spreng. ex F. Rudolphi) în arhitectura peisajeră a Republicii Moldova

197-199

DOI: 10.52240/1857-2367.2020.2(21).57

Bucaţel Sergiu, Bucaţel Vasile

Silvicultorul Iurie Kravciuk ar fi împlinit 90 ani de la naștere

200-202
Postolache Gheorghe