IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1990
Fondatori
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Curtea Supremă de Justiţie
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2014  (1 din 12)
  2013  (17 din 12)
  2012  (12 din 12)
  2011  (11 din 12)
  2010  (12 din 12)
imagine

pISSN: 1810-3081
Закон и Жизнь
Categoria:
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.Aspecte juridice la etapa contemporană în RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2014
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole10322856051284
Volume531601233
Total10853016171317
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   296

Conţinutul numărului de revistă

Коррупция и ее негативное воздействие на демократические преобразования обществ переходного периода 4-9
Костаки Георге, Negru Valentina
Система права и система законодательства 10-21
Fedorov G.
Уголовная ответственность за преступления, связанные с торговлей людьми (ст.165 УК РМ, 149 УК Украины, 1271 УК России) 21-24
Флоря Василе
Правовое регулирование порядка приема на работу 25-29
Сосна Борис, Стахи А.
Ответственность за нарушение судебными инстанциями разумных сроков рассмотрения дел и за нарушение разумных сроков исполнения судебных решений 30-33
Мыца О., Сосна Александр
Права национальных меньшинств и Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 34-37
Боршевский Андрей
Правовое регулирование наследования по завещанию 38-41
Slipenski Boris
Понятие, формы и виды взаимодействия правоохранительных органов в противодействии и совершению налоговых преступлений 42-45
Мулявка Д.
Система субъектов защиты информационных ресурсов органов государственной налоговой службы Украины 45-49
Максюта А.
Гражданство: страницы истории 50-56
Deleanu Ruslan
Гарантии прав выгодоприобретателя по договору доверительного управления имуществом 57-58
Чухненко В.