IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1992
Fondatori
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-02-21 15:32
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Vol. 32 / Nr. 1 / 2023  (1 din 2)24    CZU
 2023  (1 din 2)24    
Vol. 32, nr. 1(AV) 24CZU
 2022  (2 din 2)50    
Nr. 2(AAV) 23CZU
Nr. 1(AV) 27CZU
 2021  (2 din 2)44    
Nr. 2(AAV) 22CZU
Nr. 1(AV) 22CZU
 2020  (2 din 2)52    
Nr. 2(AAV) 24CZU
Nr. 1(AV) 28CZU
 2019  (2 din 2)56    
Nr. 2(AAV) 29CZU
Nr. 1(AV) 27CZU
 2018  (2 din 2)51    
Nr. 2(AV) 30CZU
Nr. 1(AV) 21CZU
 2017  (2 din 2)54    
Nr. 2(AAV) 31CZU
Nr. 1(AV) 23CZU
 2016  (2 din 2)55    
Nr. 2(AAV) 30CZU
Nr. 1(AV) 25CZU
 2015  (2 din 2)72    
Nr. 2(AAV) 38CZU
Nr. 1(AV) 34CZU
 2014  (2 din 2)54    
Nr. 2(AAV) 34CZU
Nr. 1(AV) 20CZU
 2013  (2 din 2)55    
Nr. 2(AAV) 35CZU
Nr. 1(AV) 20CZU
 2012  (2 din 2)75    
Nr. 2(AAV) 48CZU
Nr. 1(AV) 27CZU
 2011  (2 din 2)69    
Nr. 1(AV) 28CZU
Nr. 1(AAV) 41CZU
imagine

pISSN: 2345-1181
eISSN: 2537-6136
Arta
Categoria:
  • A (2019.12.06-2023.12.06)
  • B (2017.10.26-2019.10.26)
  • B (2014.01.30-2017.07.17)
  • B (2011.12.22-2014.01.29)
  • C (2009.04.30-2011.12.21)

Geneza şi evoluţia artei naţionale.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional. Studiul culturii şi artelor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2023
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole7115373099132663163
Volume25392692627
Total73657657811759

Vizualizări   651Descărcări   50

Conţinutul numărului de revistă

Erorile din inscripţiile parietale slavone şi rolul lor în cercetarea picturii Moldovei medievale (note liminare). 5-15

CZU: 75.033.04(478)

Ciobanu Constantin
„Богоматерь Одигитрия в окружении пророков” - православная икона 16-того века из села Терло (Украина) в собрании Kраковского Национального музея. Проблемы иконографии, атрибуции и датировки. 16-28

CZU: 75.033.04"XV"

Крук Мирослав Пётр
André-Joseph Lafitte-Clavé, constructor de fortificaţii 29-36

CZU: 728.81.033(44)(092)

Şlapac Mariana
Analiza comparativă a modelului structural-numeric al bisericilor catolice şi ortodoxe din Moldova istorică 37-48

CZU: 726.54:[27:523+272/273](478)(091)

Nesterova Tamara
Pictorii basarabeni şi Scoala de la Paris. (Sculptură) 49-60

CZU: 75.071.1(478)(091)+730

Stăvilă Tudor
История и секрет успеха фирмы Фаберже 61-65

CZU: 739.1/.2(092)(091)

Палатная Светлана
Operă unicat și produs în serie. Probleme și realizări în arta decorativă a R. S. S. Moldovenești din anii 1960 -1970 66-84

CZU: 745/749(478)"1960-1970"

Spînu Constantin
Grafica de carte în creația lui Boris Nesvedov 85-94

CZU: 769.2.071.1(478)(092)

Cravcenco Vladimir
Alteritatea sistemului de valori în creația lui Iurie Horovskii. Chipul eroului, morfogeneza și elefantul roz 95-101

CZU: 73.071.1(478)(092)

Dragneva Lilia
Natura statică în arta postbelică (1945–1975) 102-110

CZU: 75.043(478)"1945-1975"

Ciobanu Iraida
Relieful decorativ în creaţia Claudiei Cobizev 111-116

CZU: 730.071.1(478)(092)

Marian Ana
Procedee de organizare compoziţională în acvafortele din anii ’50 –’70 ai secolului al XX-lea din RSSM 117-123

CZU: 762.2(478)"XX"

Musteaţă Elena
Arta textilă din fondurile Muzeului Național de Artă al Moldovei 124-130

CZU: 069.02:745.52(478)

Procop Natalia
Portretul în grafica de şevalet din Basarabia interbelică 131-137

CZU: 76.036.041.5(478)(091)

Raşchitor Tatiana
Rolul criticii în procesul artistic al Moldovei 138-144

CZU: 7.072.3(478)

Toma Ludmila
Revitalizarea teraselor de la Camenca – un imperativ în promovarea patrimoniului cultural naţional 145-151

CZU: 712.24(478)

Trifan Aurelia
Tendinţe compoziţionale în arhitectura clădirilor pentru afaceri din centrul istoric al Chişinăului 152-160

CZU: 725.2.03(478-25)

Oleinic Svetlana
Alexei Marco (1935-1993) 161-169

CZU: 739.2(478)(092)

Condraticova Liliana
Destinul unui arhitect originar din Chișinău [Recenzie la: щусев п. В. Страницы из жизни академика а. В. Щусева. Mосква: с. Э. Гордеев, 2011, 352 с.] 170-174
Ceastina Alla
Архитектура и градостроительство Республики Молдова. Панорамный обзоp 175-177
Chiosa Victor