IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-15 11:01
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)40
  2020  (2 din 2)45
  2019  (2 din 2)45
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)44
  2016  (2 din 2)50
  2015  (2 din 2)50
  2014  (2 din 2)51
  2013  (2 din 2)51
  2012  (2 din 2)42
  2011  (2 din 2)47
  2010  (2 din 2)41
  2009  (2 din 2)45
  2008  (2 din 2)48
  2007  (2 din 2)43
imagine

pISSN: 1857-0003
eISSN: 2587-3202
Ştiinţa Agricolă
Categoria:
  • B (2022.03.01-2026.03.01)
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.10.31-2017.10.25)
  • B (2010.12.06-2013.10.30)
  • C (2009.04.30-2010.12.05)

Botanica, conservarea şi valorificarea diversităţii vegetale. Protecţia plantelor


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole6915518136174670104
Volume30314241460
Total7215832377634

Vizualizări   1059Descărcări   82

Conţinutul numărului de revistă

Grain quality of tetraploid wheat Triticum durum desf. var. falcatomelanopus Jakubz. & Filat

3-9

CZU: 633.11:581.16

Relina Liana , Vecherska Liudmyla , Bohuslavskyi Roman , Golik Oleg

The interrelation between the productivity of winter wheat and weather conditions in autumn and early spring periods in the northern Steppe of Ukraine

10-16

CZU: 633.11”324”:631.527(477)

Mostipan Mykola , Umrykhin Nazar , Mytsenko Valeriy

Producţia şi calitatea soiului de grâu comun de toamnă „Blagodarka Odesskaya” în experienţe polifactoriale

17-20

CZU: 633.11”324”:631.526.32

Starodub Victor , Tabacari Ruslan

Crearea și utilizarea analogilor androsterili și restauratori de fertilitate a polenului la porumbul timpuriu

21-27

CZU: 633.15:631.527.5

Musteaţă Simion , Borozan Pantelimon , Rusu Ghenadie , Spînu Valentina

Специфика селекции молдавских адаптивных сортов разных экотипов Triticum aestivum L.

28-33

CZU: 633.111”324”:631.526.32:631.59(478-21)

Постолати Алексей

Влияние рострегулирующих препаратов на формирование урожайности бобовых культур в условиях южной Степи Украины

34-40

CZU: 633.31:631.811.98:631.67(477+7)

Гамаюнова Валентина , Туз Максим , Базалий Сергей , Шин Екатерина , Глушко Татьяна

Урожайность и качество зерна сои в зависимости от сроков посева и температуры почвы

41-46

CZU: 633.34-02:631.559:631.53.04

Шакалий Светлана , Баган Алла

Influența fertilizării foliare asupra răririi fructelor și recoltei la soiul de măr Golden Delicious

47-51

CZU: 634.11:631.84

Balan Valerian , Vămăşescu Sergiu , Peşteanu Ananie , Balan Petru

Perfectionarea unor elemente tehnologice la producerea materialului săditor pentru fondarea livezilor moderne de măr

52-59

CZU: 634.1.047:631.532.2.02

Peşteanu Ananie , Bostan Mihail

Producția de fructe de cătină albă și calitatea lor în funcție de soi

60-64

CZU: 634.743:631.5

Cimpoieş Gheorghe , Cvasov Ion

Evaluarea variabilității unor caractere morfobiologice şi agronomice la tomate

65-69

CZU: 635.64:581.4:631.524.84

Mihnea Nadejda

Использование нитрозометилмочевины и нитрозоэтилмочевины при создании селекционного материала смородины и крыжовника

70-77

CZU: 634.721+634.726]:631.527

Бученков Игорь

Влияние регуляторов роста на регенерационные процессы при выращивании посадочного материала винограда

78-83

CZU: 634.8.03:631.532.2.02:631.811.98

Гинда Елена

Спектр антифунгального действия биопрепарата на основе Trichoderma virens Miller, Giddens and Foster на патогены сельскохозяйственных культур

84-88

CZU: 632.937:632.4

Щербакова Татьяна

Критерии оценки адаптации Aphidoletes aphidimyza rond. (Diptera: Cecidomyidae) в условиях биодинамического земледелия

89-93

CZU: 631.81.095.337

Мороз Николай

Влияние структурных изменений ксилемы пихты белой на объёмную массу древесины

94-99

CZU: 630*81

Сопушинский Иван , Кополовец Ярослав , Тымочко Игор , Максымчук Руслан

Особенности водного обмена деревьев защитной примагистральной лесополосы в условиях степной зоны Украины

100-110

CZU: 630*161(477)

Ponomareova Elena , Бессонова Валентина

Тис ягодный (Taxus baccata L.) в украинских Карпатах: история изучения, распространение и причины исчезновения

111-116

CZU: 630*17:582.471.1(477)

Заячук Василь

Влияние локального рыхления почвы на урожайность сои

117-124

CZU: 635.655:631.51

Сыромятников Юрий

Асинхронные двигатели современных серий как нелинейные системы – источники напряжения высших гармоник в нулевом проводе

125-130

CZU: 621.313.33

Шаповалов Вячеслав

Разработка алгоритмов управления процесса хранения фруктов и овощей с применением естественного холода

131-137

CZU: 664.84/.85.037.1

Дайку Анатол

Установление закона распределения температур для расчета параметров установок естественного холода, применяемых для хранения фруктов и овощей

138-146

CZU: 664.84/.85.037.1

Кирсанова Алла

Оценка параметров процесса хранения фруктов и овощей с применением естественного холода на территории Республики Молдова

147-153

CZU: 664.84/.85.037.1(478)

Слипенки Викторин

Aspecte microbiologice privind rezistența unor tulpini bacteriene uropatogene în cazul sindromului urologic canin

154-159

CZU: 619:579.8

Golban Rita