IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Embargo - 6 luni
Anul fondării  2000
Fondatori
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Tirajul revistei   600
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-27 08:45
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 6)61
  2019  (5 din 6)93
  2018  (5 din 6)95
  2017  (5 din 6)90
  2016  (5 din 6)93
  2015  (5 din 6)98
  2014  (5 din 6)91
  2013  (5 din 6)79
  2012  (4 din 6)97
  2011  (5 din 6)110
  2010  (5 din 6)102
  2009  (4 din 6)97
  2008  (5 din 6)135
  2007  (3 din 6)110
  2006  (4 din 6)99
  2005  (5 din 6)95
  2004  (5 din 6)92
  2003  (5 din 6)100
  2002  (5 din 6)127
  2001  (6 din 6)127
  2000  (4 din 6)76
imagine

pISSN: 1810-6455
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.12.21-2019.12.05)
  • C (2014.01.30-2017.12.20)
  • C (2010.12.06-2013.12.31)

Fiecare număr de revistă este axat pe tratarea mai amplă a unei probleme actuale din domeniul educaţiei:
– Statutul profesorului în societatea contemporană
– Finalităţile educaţionale
– Aspecte ale educaţiei copiilor cu necesităţi speciale
– Politici educaţionale
– Educaţie pentru democraţie
– Statutul tînărului profesor
– Educaţie interculturală
– Educaţie ecologică
– Integrare europeană
– Educaţie pentru mass-media şi comunicare
– Educaţie economică


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2000 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole2067111866619166198186
Volume98584432351
Total2165117710921517

Vizualizări   678Descărcări   17

Conţinutul numărului de revistă

Argument 5-5

CZU: 37.0

Nadea Cristia
Să schimbăm lumea împreună cu copiii 6-9

CZU: 37.014.1

Moldovanu Iosif
Autoevaluarea şcolilor din Moldova: posibilităţi şi perspective 10-12

CZU: 37.091(478)

Popa Vitalie
"Ani de liceu... împletind cu poezie..." 13-15

CZU: 37.016

Goraş-Postică Viorica, Socolov Iulia, Chicu Anastasia
"Scumpi ani de liceu, îţi vei aminti mereu..." 15-19

CZU: 37.016

Terzi Dana
Aspecte ale dezvoltării capacitaţilor cognitive la adolescenţi în procesul instruirii asistate de calculator 20-21

CZU: 37.015:159.922.8:004

Bolboceanu Aglaida
Reflecţii privind testarea naţională în clasa a IX-a 22-24

CZU: 371.26

Lîsenco Serghei
Un viitor pentru fiecare 26-26
Vieju Maria
Învăţămîntul - domeniu prioritar al vieţii sociale 24-26

CZU: 37.017

Mocrac Anatol
Conferinţele ştiinţifice ale elevilor 27-27

CZU: 37.0

Miron Valentina
Şcoala de vară - 2001 34-34

CZU: 37.0

Dumitraşcu Violeta
Recuperarea copiilor cu deficienţe prin educaţia integrată 36-43

CZU: 376.1

Iurchevici Iulia
Afirmarea de sine a elevului într-un cîmp de valori 44-46

CZU: 37.015.3+159.9.8

Cerbuşca Pavel
Rolul familiei în educaţia copiilor 46-48

CZU: 37.018.1

Bodrug-Lungu Valentina
Prevenirea abuzului faţă de copii 49-51

CZU: 37.018.1

Popescu Vitalie
Conceptul de determinant în cursul liceal de matematică - repere metodologice 52-56

CZU: 37.016.046:51

Şpuntenco Olga, Achiri Ion, Garit Valentina, Prodan Nicolae
Realizarea principiului interdisciplinarităţii la lecţiile de biologie 56-60

CZU: 37.02:58

Dudnicenco Ion, Dudnicenco Tatiana
Modalităţi de educaţie nonformală la chimie 60-63

CZU: 37.02:54

Curjos Vasile
Orientarea axiologică a adolescenţilor în şcoala de elită 64-67

CZU: 37.017:316.6-053.6

Ţîbuleac Ala
Cum dezvoltăm gîndirea critică sau Interogarea multiprocesuală 68-72

CZU: 37.02

Grosu Alvina
Aplicaţii ale tehnicii cubului în cadrul orelor de chimie 72-74

CZU: 37.02:54

Lozovanu Silvia
Dezvoltarea gîndirii critice la lecţiile de istorie 75-77

CZU: 37.02:94

Sclifos Lia
10 easy strategies to make your ESL writing classroom successful 77-78

CZU: 37.02:811.111

Creţu Veronica
Elevul - obiect şi subiect al educaţiei 79-81

CZU: 37.0

Cristea Sorin