IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2019
Fondatori
Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   50
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-25 17:02
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (3 din 3)54
  2021  (3 din 3)48
  2020  (3 din 3)47
  2019  (3 din 3)56
imagine

pISSN: 2587-3695
eISSN: 1857-2537
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Dialogica, Cultural Studies and Literature Journal
Categoria:
  • B (2020.10.30-2024.10.30)

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2019 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole205576382150162160
Volume1274111392
Total217650493542

Vizualizări   1039Descărcări   147

Conţinutul numărului de revistă

Arta și Religia: forme de relaționare

6-14

DOI: 10.5281/zenodo.4247403

CZU: [7.046.3+7.033.2](047.53)

Grati Aliona , Ciobanu Constantin

Credința și neputința umană în fața tragediilor, modelate parabolic în romanele Trei ceasuri în iad de Antonie Plămădeală și Apocalipsis de Adrian G. Romila

15-25

DOI: 10.5281/zenodo.4247505

CZU: 821.135.1.09

Şimanschi Ludmila

Dimensiunea religioasă a liricii lui Octavian Goga

26-29

DOI: 10.5281/zenodo.4247514

CZU: 821.135.1-141.09

Pircă Lidia-Carmen

Viziunea poeților bulgari din Basarabia asupra rolului satului și locuinței tradiționale în păstrarea identității și credinței

30-35

DOI: 10.5281/zenodo.4247530

CZU: 821.163.2-1(478).09.+39(=163.2)

Miron Marina , Miron Viorel

„Când Adam săpa și Eva torcea...” Munca primilor oameni în imaginarul medieval

50-55

DOI: 10.5281/zenodo.4247534

CZU: 7.041.8+2-18+398

Prohin Andrei

Moldovan plastic artists in the field of textile art schooled in Lvov National Academy of Arts

50-55

DOI: 10.5281/zenodo.4247542

CZU: 745.52(478)

Procop Natalia

Tradiția în contexte istorice de liminalitate. Nunta basarabenilor deportați în documente și mărturii de istorie orală (II)

56-68

DOI: 10.5281/zenodo.4247616

CZU: 392.4/.5(=135.1)(47+57)(091)

Cojocaru Ludmila D.

Ceremonialul nupțial: accesorii laice și de cult religios

69-75

DOI: 10.5281/zenodo.4247621

CZU: 391.7:392.5

Condraticova Liliana , Cercașin Marina

Retrospectiva învățământului teologic din Moldova

76-87

DOI: 10.5281/zenodo.4247625

CZU: 37.0:2(478)(091)

Oistric Andrei

Mănăstirea Japca – o istorie a rezistenței spirituale

88-98

DOI: 10.5281/zenodo.4247634

CZU: 271(478)(091)

Xenofontov Ion

Religia în cyberspațiu

99-104

DOI: 10.5281/zenodo.4247640

CZU: [316.77:004]:21-4

Gotca Rodica

Ceremonii regale la Catedrală

105-121

DOI: 10.5281/zenodo.4247646

CZU: 94(478-21):2-54

Grati Aliona

The grave of the son of the leader of the Serbian people in Chisinau: the history of a modest monument of the first half of the XIX century and the participation of the Royal Academy of Sciences of Serbia in its preservation

122-129

DOI: 10.5281/zenodo.4247650

CZU: 726.82:929.55

Chastina Alla

Pictura sacră a Eudochiei Robu

130-136

DOI: 10.5281/zenodo.4247667

CZU: 75(478)(092)

Robu Eudochia

Imaginarul literei. Despre orbirea duhovnicească, Viața ta ca un smochin, Dacă aș putea să zbor, Iată, eu sunt slăbănog, În căutarea slujirii

137-138
Melinti Maxim

Poezia ca formă a rugăciunii

139-140
Bordeianu Leo

Abajur pentru o bibliotecă

141-143
Mustea Gheorghe