IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-18 11:10
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)62
  2018  (3 din 2)93
  2017  (2 din 2)55
  2016  (2 din 2)58
  2015  (4 din 4)58
  2014  (4 din 4)56
  2013  (4 din 4)51
  2012  (4 din 4)0
  2011  (2 din 4)0
  2010  (3 din 4)0
  2009  (3 din 4)49
imagine

pISSN: 1857-4114
eISSN: 2537-6438
Ştiinţa Culturii Fizice
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei fizice şi sportului.Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei. Curriculumul de formare a cadrelor didactice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole4821927063631360
Volume3389747887
Total5152824534518

Vizualizări   3201Descărcări   17

Conţinutul numărului de revistă

Metodologia formării competenţelor cognitive la elevi în cadrul orelor de pregătire sportivă teoretică 5-9

CZU: 37.016.46:796.01

Juravle Mariana, Buftea Victor, Lungu Ecaterina
Studiu cu privire la importanța cercetării manageriale pentru antrenori-manageri 10-13

CZU: 378.147:796.011.1

Volcu Gheorghe
Influence of physical self-defense on the professional training of student police officers in the higher education institute 14-20

CZU: 378.635.5:796.011.3

Palaga Calin
Физкультурное образование в контексте современных разработок теории деятельности, личности и компетенций 21-32

CZU: 378.147:796.01

Данаил С., Браниште Георге, Данаил Сергей
Программа поэтапного формирования коммуникативных компетенций у будущих учителей физического воспитания 33-40

CZU: 371.134:796

Данаил С., Дороган Виорел
Комплексная оценка работы сердечно-сосудистой системы у студентов с разным двигательным уровнем 41-44

CZU: 371.71-057.87:796

Исаев Алексей
Исследование путей повышения эффективности профессиональной адаптации студентов-медиков средствами физической культуры 45-51

CZU: 378:61-057.87:796

Лукавенко Елена, Лобанева Ольга, Ленская Ольга
Авторская технология профессионально-прикладной физической подготовки студентов высших медицинских учебных заведений 52-60

CZU: 378:61-057.87:796

Петрищин Александр
Modeling of functional preparing of the high qualification football players 61-67

CZU: 378:61:796.012.57

Latoguz Serghei, Stratiy Natalia
The influence of the video/biomechanical analysis on physical parameters of 15-16 years old volleyball players 68-72

CZU: 37.037.1:796.3.015

Onesim Florin
Системные принципы построения спортивной тренировки на уровне мезо и макроструктур годичного цикла подготовки боксеров высокой квалификации 73-81

CZU: 796.83.015

Киприч Сергей
Исследование двигательных заданий скоростно-силового характера в структуре тренировочных нагрузок юных бегунов 82-88

CZU: 37.037.1:796.422.015-053.5

Мруц Иван, Свекла Светлана, Кравцова Александра
Игровая деятельность в подготовке теннисистов 6-7 лет 89-97

CZU: 37.037.1:796.342.015-053.4

Шпак Виктор, Горащенко Александр
Rolul standardului ISO 9001:2008 şi al diagramei PDCA în sistemul de management al instituţiei academice de profil 98-103

CZU: 378.1:796(478)

Budevici-Puiu Anatolie, Budevici-Puiu Liliana
Деятельность как основной объект исследования психологии 104-113

CZU: 159.9:37.036.5

Афтимичук Ольга