IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Anul fondării  2018
Fondatori
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-26 18:08
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)
  2018  (3 din 2)
imagine

pISSN: 2587-344X
EcoSoEn

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic si  penal


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2018 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole15414257915031
Volume51984352
Total15916241361
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   506Descărcări   65

Conţinutul numărului de revistă

Conţinutul şi sursele managementului calităţii în gestiunea municipală

7-11

CZU: 658.56+352

Burlacu Natalia, Aramă Alexandru, Cocerhan Mihai

Influența factorilor de eficiență a politicilor publice și a fondurilor structurale în facilitarea dezvoltării turismului

12-15

CZU: 338.48

Roşca Petru, Buşu DanAlexandru

Inovarea şi cercetarea – factori cheie în sporirea competitivităţii produselor pe piaţa internaţională

16-25

CZU: 339.9

Galben Ilian, Roşca Petru

Findings on the method of accounting the costs of purchased materials

26-29

CZU: 658.7.037

Bulgaru Veronica

Дискретные мультипликативные факторные модели в анализе гостиничных услуг (вопросы методологии)

30-41

CZU: 336+658.155

Бурля Екатерина, Баркарь Игорь, Ворникова Наталья

Использование франчайзинга в индустрии туризма

42-46

CZU: 338.48

Робу Елена

Tentative de depașire a problemei globale – alimentația

47-54

CZU: 339.1

Gribincea Alexandru

Determinarea capacităţilor optime a fabricilor de procesare a materiei prime agricole amplasate în spaţiul rural

55-60

CZU: 338.43

Garştea Sergiu

Inequality between majority and minority sectors in Israel

61-71

CZU: 316.3

Hajajra Mohamed

Controlul ca mijloc de creștere a eficacității învățămîntului în sistemul educațional

72-76

CZU: 37.07

Lupu Irina

Подходы к классификации имущества предприятия

77-81

CZU: 330.111.4

Матросова Марина

The strategy of crisis management in the commercial banks of the Republic of Moldova

82-86

CZU: 330.1

Vornicova Natalia, Speianu Viorica

Necesitățile energetice și impactul ecologic     

87-93

CZU: 504.3.054+504.75+332.3

Sandu Maxim

Факторы и модели процесса принятия управленческих решений

94-98

CZU: 330.191.6

Лапушин Раиса

Application of managerial out-technologies in the labour market

99-104

CZU: 331.1+331.5

Blagorazumnaya Olga

Rolul autoeficienței în afirmarea motivației de realizare a tinerilor din mediul universitar

105-113

CZU: 159.9(075.8)

Rusnac Svetlana, Aşevschi Ioana

Abordarea experimentală a rolului comunicării nonverbale în realizarea funcțiilor comunicative organizaționale

114-122

CZU: 159.9

Rusnac Svetlana, Bîtca Lucia

Concepts of social inclusion management for students with disabilities

123-127

CZU: 159.9

Mreisat Ammar

Inequality in the higher education and labor market of Israel

128-132

CZU: 331.5+378

Aweda Saleh, Hajajra Mohamed

Efectele vulnerabilității socio-economice și a serviciilor psihosociale asupra reunificării familiei: o analiză longitudinală pe mai multe niveluri

133-139

CZU: 303.005.31

Constantin Genoveca

Breaking the conspiracy of silence among victims of sexual harassment

140-146

CZU: 316.3

Leon Ben-Nun Eti

Complete equality between female educators and male educators in environment dominated by male mentality

147-151

CZU: 305-055.1

Amoun-Habashi Manal

Зависимость от смартфонов и интернет – новый вид зависимости XXI века

152-161

CZU: 159.9.072.423

Рощупкина Диана

The violence against teenagers and young people in the contemporary society

162-169

CZU: 159.9

Hammud Samir

Strategia motivării resurselor umane în managementul unității

170-174

CZU: 331.1

Bagdadi Sohir, Haila Abu Arar

Studiul proprietăților toxice ale aminelor biogene

175-182

CZU: 514.6

Cotelea Tamara, Ocopnaia Natalia, Revenco Ana, Ozol Ludmila, Socolov Vasile

Managementul proiectări unei ferme ecologice

183-187

CZU: 338.2

Gumovschi Andrei

Исследование интенсивности процессов перекисного окисления липидов при воздействии йодбензола и м-йодтолуола

188-192

CZU: 557.352.465:616.12

Соколов Василий, Соколовa Людмила