IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Academia de Administrare Publică
Tirajul revistei   235
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-22 13:54
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 4)34
  2019  (4 din 4)75
  2018  (4 din 4)74
  2017  (4 din 4)78
  2016  (4 din 4)80
  2015  (4 din 4)77
  2014  (4 din 4)77
  2013  (4 din 4)74
  2012  (4 din 4)72
  2011  (4 din 4)75
  2010  (3 din 4)54
  2009  (3 din 4)63
  2008  (3 din 4)58
  2007  (3 din 4)56
  2006  (3 din 4)44
  2005  (3 din 4)48
  2004  (1 din 4)18
imagine

pISSN: 1813-8489
Administrarea Publică
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2017.07.18-2019.12.05)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească istoria şi dezvoltarea modernă a administrării publice din ţară şi de peste hotare, procesele actuale din societatea civilă şi problemele edificării statului de drept, transformările economice într-o societate în tranziţie, relaţiile internaţionale şi multiplele aspecte legate de integrarea europeană, rezultatele cercetărilor tinerilor savanţi, precum şi investigaţiile fundamentale şi aplicative valoroase din domeniul administrării publice.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2004 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole105748730990401048234
Volume57420881584
Total111452939710624

Vizualizări   645Descărcări   28

Conţinutul numărului de revistă

Raportul dintre ştiinţa Administraţiei şi Ştiinţa Politică 9-11

CZU: 321:351/354

Şaptefraţi Tatiana
Autorităţi autonome ale Administraţiei Publice Centrale 12-18

CZU: 342.97:354(478)

Dulschi Ion
Unele consideraţiuni generale privind conceptul de politici publice 19-24

CZU: 321.7+351/354

Tărîţă Orest, Iaţco Mariana
Manipulatori şi activizatori în guvernare 25-30

CZU: 316.6:323.2

Patraşcu Dumitru, Andrieş-Patraşcu Tatiana
Clarificări conceptuale ale politicilor publice 31-40

CZU: [321.7+351/354](478)

Savca Tatiana
Delimitări conceptuale ale modalităţilor de înfăptuire a Administraţei Publice Locale 42-49

CZU: 342.97:352.071.6

Bantuş Anatolie
Libertatea sindicală Reglamentări Internaţonale şi Interne 50-58

CZU: 331.105.44:349.2(478+100)

Vieriu Eufemia
Consideraţiuni privind natura şi esenţa statului 59-61

CZU: 340.12

Bantuş-Gurduza Natalia
Produsul intern brut: Oglinda reflectării activităţii economice 63-68

CZU: 330.552(478)

Blanovschi Andrei
Indicatorii de performanţă ai managementului calitatii si abordarea standardelor ISO 9001- 14001-22000 in cadrul unui sistem integrat de management al calităţii 69-72

CZU: 005.6:006.032

Tofan Tatiana
Evaluarea performanţelor profesionale ale Funcţionarilor Publici din Republica Moldova 74-79

CZU: 35.08(478)

Ţepordei Aurelia
Formarea lingvistică în franceză a Funţionarilor Publici din Republica Moldova 80-83

CZU: 811.133.1'1:35.08(478)

Canţîr Vlad
Raportul dintre motivare şi performanţă în muncă şi tehnologiile informaţionale 84-87

CZU: 004:35.08+005.7:35.088.7

Vacarov Nadejda
Cred în viitorul european al Republicii Moldova 89-91

CZU: 327(478+4)

Costuri şi beneficii de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană 92-94

CZU: 327(478:4)

Josanu Iurii
Sistemul administrativ specific Uniunii Europene 96-101

CZU: 341.217(4)UE

Bliorţ Daniel
Administrarea şi reformarea Managementului Public 102-106

CZU: 35.07:005

Negru Ecaterina
Стандарт качества социальных услуг как инструмент государственной политики 107-111

CZU: 364.043(477)

Gorobeţ Inna
Alegeri, Выборы, Election(s), Election 113-133

CZU: 324(036)=00

Canţîr Vlad, Pleşco Alla