IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-08 19:14
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 3)9
  2021  (3 din 3)35
  2020  (3 din 3)32
  2019  (3 din 3)40
  2018  (3 din 3)43
  2017  (3 din 3)33
  2016  (3 din 3)40
  2015  (3 din 3)51
  2014  (3 din 3)57
  2013  (3 din 3)64
  2012  (3 din 3)61
  2011  (3 din 3)46
  2010  (3 din 3)45
  2009  (2 din 3)44
  2008  (3 din 3)61
  2007  (2 din 3)40
  2006  (1 din 3)23
imagine

pISSN: 1857-0119
eISSN: 2587-330X
Revistă de știinţe socioumane
Categoria:
  • Exclusă (2022.05.27)
  • C (2020.02.28-2022.02.28)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • C (2013.06.27-2016.12.14)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică. Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii. Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole7247203291376139924
Volume45470781822
Total76976740715583

Vizualizări   1202Descărcări   15

Conţinutul numărului de revistă

Provocări actuale privind integrarea competenţelor emoţionale în standardele de formare a cadrelor didactice3-10
Borozan Maia
Repere teoretice despre evoluţia şi definirea conceptului de educaţie ecologică10-35
Saranciuc-Gordea Liliana
On linguistic impairment and abnormality35-39
deSouzaJr PauloSergio
Planificarea acţiunilor educative zilnice în grădiniţa de copii39-45
Carabet Natalia
Acutizarea şi evoluţia stărilor de conflict în contextul renaşterii naţionale în RSSM45-63
Turtureanu Ovidiu
Rolul de clitic al semiadverbului în limba română63-70
Boz Irina
Das konstruktivistische Lernen als Grundlage für das Lernen des Deutschen als Fremdsprache70-73
Coseac Daniela
Scrierea dictărilor: pro şi contra73-77
Guidea Raisa
The process of writing academic papers77-85
Sagoian Eraniac
Importanţa includerii frazeologismelor în curriculumul universitar85-91
Bushnaq Tatiana
Factorii generatori ai agresivităţii la adolescenţi92-95
Focşa Galina
Momente discutabile în predarea scrisului în limba engleză96-99
Guidea Raisa
Condiţiile psihopedagogiceşi metodologia aplicării aprobării şi dezaprobării în cadrul educaţiei familiale99-105
Margine Maria
Методические основы формирования речевой компетенции учащихся начальных классов105-111
Куртева Оксана
Integrarea tehnologiilor comunicative de predare – învăţare – evaluare a frazeologismelor engleze în învăţământul superior112-118
Bushnaq Tatiana
Particularităţile dezvoltării aptitudinilor la elevii mici118-125
Margine Maria
Evaluarea curricula de formare a cadrelor didactice din perspectiva impactului în dezvoltarea culturii emoţionale125-135
Borozan Maia