IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 3)25
  2020  (3 din 3)32
  2019  (3 din 3)40
  2018  (3 din 3)43
  2017  (3 din 3)33
  2016  (3 din 3)40
  2015  (3 din 3)51
  2014  (3 din 3)57
  2013  (3 din 3)64
  2012  (3 din 3)61
  2011  (3 din 3)46
  2010  (3 din 3)45
  2009  (2 din 3)44
  2008  (3 din 3)61
  2007  (2 din 3)40
  2006  (1 din 3)23
imagine

pISSN: 1857-0119
eISSN: 2587-330X
Revistă de știinţe socioumane
Categoria:
  • C (2020.02.28-2022.02.28)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • C (2013.06.27-2016.12.14)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică. Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii. Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole705539816778538014
Volume43382511609
Total7485780679394

Vizualizări   717Descărcări   100

Conţinutul numărului de revistă

20 de ani ai Centrului Editorial Tipografic de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

6-11

CZU: 655:378(478)

Ilaşcu Iurie, Zgardan-Crudu Aliona

Învățarea mediată electronic: interpretări conceptuale 

11-19

CZU: 37.02:004

Dumbrăveanu Roza

Importanța formării coeziunii grupului școlar în instituțiile cu practici incluzive

19-29

CZU: 376(478)

Lapoşina Emilia, Curilov Svetlana

Die konjunktivischen „fast/beinahe” – Sätze aus der Sicht der Konstruktionsgrammatik

29-36

CZU: 81'36

Chiseliov Victor

Формирование индивидуальной траектории развития информатической компетентности учителя технологий

37-45

CZU: 371.134.016:004

Братанич А.

Personaje ale erosului: iubiții și iubitorii

46-50

CZU: 82.09

Corcinschi Nina

Создание эффективной среды изучения информатических дисциплин с использованием технологий компьютерного моделирования

51-60

CZU: 37.016:004

Дзус Сергей

Aportul artei italiene în dezvoltarea culturii europene

60-66

CZU: 7.033/35(450):008(4)

Ursachi Rodica

Relația dintre performanța academică a studenților și vârstă

67-73

CZU: 378.147.015.3

Vasiliu Dan

Adaptarea școlară a copiilor cu dizabilități prin prisma paradigmelor teoretice în contextul procesului educațional incluziv

74-83

CZU: 376.1

Curilov Svetlana

Discursul ludic în proza lui Anatol Moraru

83-92

CZU: 821.135.1-3(478).09

Costin Iraida

Comportamentul economic – elementcheie al culturii economice familiale

92-99

CZU: 330.16+159.9:33

Oloieru Anastasia

Tangențe şi particularităţi în arta textilă contemporană din Republica Moldova și din România

99-107

CZU: 745.52(478+498))

Simac Ana, Babin Iuliana

Transpoziția și diferențierea semantică

108-111

CZU: 81'36'37

Copacinschi Angela

O experiență de mobilitate academic

111-114

CZU: 378.1

Zgardan-Crudu Aliona