IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-06 01:07
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (3 din 3)32
  2019  (3 din 3)40
  2018  (3 din 3)43
  2017  (3 din 3)33
  2016  (3 din 3)40
  2015  (3 din 3)51
  2014  (3 din 3)57
  2013  (3 din 3)64
  2012  (3 din 3)61
  2011  (3 din 3)46
  2010  (3 din 3)45
  2009  (2 din 3)44
  2008  (3 din 3)61
  2007  (2 din 3)40
  2006  (1 din 3)23
imagine

pISSN: 1857-0119
eISSN: 2587-330X
Revistă de știinţe socioumane
Categoria:
  • C (2020.02.28-2022.02.28)
  • C (2017.07.18-2019.12.31)
  • C (2013.06.27-2016.12.14)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică. Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii. Interacţiuni culturale în sociumul polietnic al RM.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole6804001366081355
Volume41336231118
Total7214337597199

Vizualizări   850Descărcări   19

Conţinutul numărului de revistă

Poetica lui Grigore Vieru 3-8

CZU: 821.135.1-1(478).09

Burlacu Alexandru
Aspecte conceptuale ale naturii statice în pictura europeană 8-19

CZU: 75.071.1(4)

Mocan-Vozian Ludmila
Transculturalitatea – o direcție transdisciplinară 20-24

CZU: 001.2

Baraga Victoria
Repere estetico-filosofice ale creativităţii artistice și limbajului plastic cu referire specifică la arta plastică 25-31

CZU: 73.071

Arbuz-Spatari Olimpiada, Vatavu Alexandru
Rolul imaginii de sine în procesul adaptării sociale la adolescenţi 32-37

CZU: 159.922.8+316.61-053.6

Pleşca Maria
Fundamente ale metodologiei educației literar-artistice. Sistemul de principii 37-45

CZU: 37.036:82

Şchiopu Constantin
Abordări teoretice privind tehnologiile educației literar-artistice 46-55

CZU: 37.036:82

Şchiopu Constantin
Формирование информационной культуры современного педагога дошкольного образования 56-62

CZU: 371.13

Мардарова И.
The author`s individuality in the structure of the novels «The whore» by Panas Mirniy and «Tess of the d'Urbervilles» by Thomas Hardy 63-70

CZU: 821.111.09

Melnikova Katherine
Personajul ca ființă dialogală în romanul „Zbor frânt” de Vladimir Beșleagă 70-78

CZU: 821.135.1(478).09

Gherman Oxana
Analiza comparata a softwarelor educaționale din perspectiva formării competențelor 79-92

CZU: 371.315.7:004.4

Burlacu Natalia
Despre atitudinea savanţilor faţă de interferenţă 92-99

CZU: 81:001.8

Pancenco Larisa
Письменная литература и развитие национального самосознания гагаузов Юго-Восточной Европы в конце XIX – нач. XX вв. 99-111

CZU: 821.512.165(4-11)(091)

Булгар Степан
Reforma agrară şi împroprietărirea cu pământ a Bisericii Ortodoxe din Transilvania 111-125

CZU: [281.95+63](498)(091)

Trâncă Sorin
Constituţia din 1923 şi Biserica Ortodoxă 126-141

CZU: 281.95(498)(091)

Trâncă Sorin
Creangă în dialogul textelor 141-146

CZU: 821.135.1(478).09

Băicean Iraida, Burlacu Alexandru