IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2001
Tirajul revistei   50
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-04 16:52
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  nr. 1 / 2022  (1 din 2)24CZU
 2022  (1 din 2)24
Nr. 1(59) 24CZU
 2021  (1 din 2)28
Nr. 1-2(57-58) 28CZU
 2020  (2 din 2)44
Nr. 3-4(55-56) 19CZU
Nr. 1-2(53-54) 25CZU
 2019  (2 din 2)68
Nr. 3-4(51-52) 31CZU
Nr. 1-2(49-50) 37CZU
 2018  (2 din 2)57
Nr. 3-4(47-48) 27CZU
Nr. 1-2(45-46) 30CZU
 2017  (2 din 2)50
Nr. 3-4(43-44) 30CZU
Nr. 1-2(41-42) 20CZU
 2016  (3 din 2)109
Nr. 3-4(39-40) 32CZU
Nr. 1-2(37-38) 39CZU
Nr. Ed. sp 38CZU
 2015  (2 din 2)73
Nr. 3-4(35-36) 37CZU
Nr. 1-2(34) 36CZU
 2014  (2 din 2)71
Nr. 3-4(31) 36CZU
Nr. 1-2(30) 35CZU
 2013  (2 din 2)66
Nr. 3-4(27) 33
Nr. 1-2(25) 33
 2012  (2 din 2)65
Nr. 3-4(24) 32
Nr. 1-2(22) 33
 2011  (2 din 2)55
Nr. 3-4 28
Nr. 1-2 27
 2010  (2 din 2)56
Nr. 3-4 30
Nr. 1-2 26
 2009  (2 din 2)62
Nr. 3-4 30
Nr. 1-2 32
 2008  (2 din 2)73
Nr. 3-4 37
Nr. 1-2 36
 2007  (2 din 2)75
Nr. 3-4 34
Nr. 1-2 41
imagine

pISSN: 1857-3711
Intertext
Categoria:
  • B (2022.03.01-2026.03.01)
  • B+ (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Studii contrastive în filologia romano-germanică.Lingvistică teoretică şi aplicativă, istoria şi teoria literaturii.Literatura română şi folclorul din Moldova.Limba română sub aspect structural, funcţional şi istoric


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole9768085931415451546
Volume31411302091
Total100784972316245

Vizualizări   1001Descărcări   134

Conţinutul numărului de revistă

Pentru ca mesajul să treacă” –  mirajul traducerilor din spaţiul românesc centenar9-12

CZU: 81’25

Ardeleanu Sanda-Maria
L’histoire destinale des civilisations. Dialogiques et dialogues13-79

CZU: 378(092)

Demorgon Jacques
Le métalangage littéraire-stylistique – objet de recherche de la lexicographie contemporaine83-92

CZU: 81’373.43

Manoli Ion
L’accès aux manuscrits roumains comme étape fondamentale dans la connaissance de l’évolution des langues : l’exemple des Enseignements de Neagoe Basarab à son fils  Théodose93-104

CZU: 801.7:091

Variot Estelle
Semnul glotic – tradiție și inovație105-109

CZU: 81’27

Savin-Zgardan Angela
Geographical, Historical and Structural Qualities of the Turkish110-117

CZU: 811.512.1

Kucukoglu Hulya
Las unidades fraseológicas y la enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera118-125

CZU: 811.134.2

Dumbravescu Daiana-Georgiana
The Word 'There' ín the English Language126-135

CZU: 811.134.2

Podoliuc Tatiana
Le principe de l’économie linguistique et ses manifestations au niveau morpho-syntaxique136-140

CZU: 81’42

Balanici Lucia
Valenţe stilistice ale neologismelor - neologismul în argou şi jargon141-145

CZU: 81’373.43

Bălu Maria Mădălina
Tropii și figurile de stil în discursul diplomatic: studiu stilistico-lexicografic146-154

CZU: 81’42

Donțu-Sarîterzi Sorina
Aspecte ale utilizării adjectivelor în limba română actuală155-160

CZU: 811.135.1’366

Osiac Maria
L'être-dans-le-dialogue : l’identité (trans)culturelle ou entre racine(s) et fruit(s),  déracinement et fluidité163-168

CZU: 80

Dodu-Savca Carolina
Remember: la personnalité créatrice de Julie Hasdeu à 150 ans depuis sa naissance169-180

CZU: 821.135.1

Lupu-Vlădescu Andreea
Dora d'Istria, une féministe transculturelle dans l'Europe des Balkans et au-delà181-189

CZU: 821.133.1

Oktapoda Efstratia
Noile istorii ale literatu(rii)rilor române. Trei cărţi substanţiale la această temă190-196

CZU: 821.135.1

Grati Aliona
Le dialogue des civilisations dans « Jacques le fataliste et son maître » : quelques approches intertextuelles implicites197-203

CZU: 821.135.1.09

Sterian Dan
La Belgique et sa littérature francophone – quelques repères204-208

CZU: 811.133.1

Bianchi Valentina
Ciclul epistolar „Negru pe alb” de C. Negruzzi: conexiuni cultural-literare sau contemplarea Celuilalt209-213

CZU: 821.135.1.09

Abramciuc Maria
Perspective critice asupra mitului Seducătorului214-218

CZU: 821.135.1.09

Botezatu Florentina-Gabriela
Ștefan Baştovoi: „Feeria infernului”219-226

CZU: 821.135.1.09

Costin Iraida
L’enchaînement philosophique des langues. Traduire Jacques Demorgon228-238

CZU: 801

Untilă Victor
Prin traduceri spre un discurs didactic239-246

CZU: 81’25

Strugari Ioana
Diastratic Dimension of the Conceptual-Semantic Fields “Money” in the English, Romanian and Russian Languages247-253

CZU: 81’37

Colenciuc Ina
Funcții pragmatice ale abrevierilor în limbajul acquis-ului comunitar254-262

CZU: 81’373

Popa Victoria
Particularitățile studierii limbajului specializat în domenii tehnice263-268

CZU: 81’32

Pătran Florentina
Metafora științifică în limbajul sportiv românesc269-279

CZU: 821.135.1

Luca Aliona
Dealing with Syonymy and Polysemy of Terminological Units: Constraints or Freedom?280-287

CZU: 81’25

Bolfosu Andrei
Terminologia cosmetologică ca obiect al lexicografiei contemporane288-292

CZU: 81’37

Rusu Alexandra
Different Abbreviations formed by Years in the Information Science Vocabulary293-298

CZU: 81’37

Catereva Irina
Unitățile frazeologice în „Frunze de dor„ de Ion Druță: strategii de traducere în limba rusă299-305

CZU: 81’37

Chiricencu Nicolae , Lenţa Anatolie
Discursul politic din perspectiva fondului general al discursivității309-317

CZU: 81’42

Ciumacenco Valentina
Distance Learning - the Hope of the Modern Educational Process318-322

CZU: 81’32

Krivoturov Iurie , Cameneva Zinaida
Creația de televiziune a cineastului Emil Loteanu323-328

CZU: 654.1

Bohanţov Alexandru
Evoluția picturii figurative moldovenești în a doua jumătae a anilor 60329-335

CZU: 81’37

Platon Liliana
Поэма-кантата bună dimineaţa!В. Полякова в контексте тенденций молдавской хоровой музыки 1960-х гг. Aналитический этюд336-341

CZU: 821.135.1-1

Кузнецова Надежда
Carolina Dodu-Savca: deschideri prismatice spre arealuri definitorii ale umanului345-347

CZU: 808.1:82-4

Prus Elena