IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-27 17:56
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (2 din 2)35
  2021  (2 din 2)28
  2020  (2 din 2)52
  2019  (2 din 2)59
  2018  (2 din 2)41
  2017  (2 din 2)56
  2016  (2 din 2)62
  2015  (2 din 2)50
  2014  (2 din 2)51
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)69
  2011  (2 din 2)81
  2010  (2 din 2)84
  2009  (2 din 2)68
  2008  (2 din 2)96
  2007  (2 din 2)144
imagine

pISSN: 1811-2668
eISSN: 2345-1009
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Probleme politico-filozofice şi socio-demografice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole103273216012433470102
Volume32440462679
Total106477620615112

Vizualizări   1790Descărcări   73

Conţinutul numărului de revistă

Menirea universitatii în societatea contemporana5-9
Ţapoc Vasile
Interpretări privind conceperea adevărului istoric în cronografia românească din sec. xvi – mijlocul sec. XVIII10-14
Căldare Dumitru
Paradoxurile tranziţiei moldoveneşti15-18
Capcelea Valeriu
Comunicarea interculturală – dialog între civilizaţii19-24
Antoci Arina
Comunitatea evreiască şi raporturile economice dintre Ţara Moldovei şi Polonia (a doua jumătate a sec. XVIII)25-36
Arapu Valentin
O роли армянских купцов в развитии торговых отношений между молдавским княжеством и речью посполитой во второй половине XVIII века)37-45
Arapu Valentin
Olat-ul hotinului în contextul politicii marilor puteri (1715-1741)46-53
Bercu Igor
Factorul politicii ruseşti în evoluţia istorică şi contemporană a Moldovei 54-60
Lavric Aurelian
Minoritatea moldo-română din Ucraina: probleme actuale şi perspective de supravieţuire 61-66
Lavric Aurelian
Prezicerea decesului în hagiografia bizantină67-74
Prohin Andrei
Partidul M.R.P. şi problema construcţiei statale în Republica a IV-a franceză 75-82
Sîrghi Dumitru
Relaţiile internaţionale ale RSS Moldoveneşti (1953-1955)83-86
Şevcenco Ruslan
Parteneriat cultural în domeniul muzeisticii şi turismului între Republica Moldova şi românia în anii 1991-2005 87-93
Ţîbulac-Ciobanu Mariana
Identite et differences dans l’emploi et les valeurs semantiques du subjonctif en français et en roumain 94-102
Bondarenco Ana
Intralingual and interlingual lexical, grammatical and phonological „false friends” 103-106
Melenciuc Dumitru
Cu privire la unele adnotări etimologice ale lui B.P. Hasdeu 107-110
Rusnac George
Parameters of evaluation as a linguistic category in the english language 111-114
Rimscaia Iuliana
Linguistic means of expressing the functional-semantic category of aspectuality 115-117
Cupcic Silviana
Aspecte semantice şi pragmatice ale conectorilor în cadrul dialogului 118-120
Cojocari Cristina
Compound nouns denoting household goods in the internet advertisements 121-124
Ţeplic Tatiana
Elemente ale oralităţii, ca mărci discursive, în dialogul mass-media 125-128
Cojocari Cristina
On old english negative morphemes and adverbs129-132
Deceva Elena
George Meniuc, epistolierul: în labirintul obsesiilor133-141
Ţau Elena
Tetralogia marlowiană în contextul experimentului conradian cu tehnica narativă 142-144
Crecicovschi Ecaterina
Linguistic representation of the concept of friendship in the novel “interview with the vampire” by a.rice 145-150
Ţeplic Tatiana , Albu Ecaterina
Parallelism and repetition in cinematic adaptations of english literature 151-153
Sudniţîna Alexandra
Time symbolism and imagery in film versions of english novels and contemporary song lyrics 154-157
Albu Ecaterina , Sudniţîna Alexandra
Typological resemblances between john steinbeck’s “grapes of wrath” and the literary works of the Moldovan writers 158-160
Calaraş Svetlana
K вопросу о феномене трифтонгов в румынском и английском языках 161-163
Бабырэ Никанор , Gorodenco Marina
Einige akustische und graphische besonderheiten der komplexen monophonematischen strukturen als phonetische und phonologische operationseinheiten im deutschen 164-181
Chirdeachin Alexei
Unele particularităţi articulatorii ale unităţilor monofonematice consonantice compuse în limba engleză (aspectele sincronic şi diacronic) 182-188
Chirdeachin Alexei
Zur frage der ausspracheprobleme und mehrsprachigkeit im spracherwerb (daf -unterricht) in einer multikulturellen gesellschaft 189-194
Sulac Sofia
Die besonderheiten der phonetischen interferenzen und mischprozesse in der gesprochenen fremdsprache 195-198
Sulac Sofia

Collaborative learning in the english classroom: characteristics, conditions and techniques

199-202
Duhlicher Olga , Blajin Cristina
Documentele curriculare din perspectiva interculturalitătii 203-205
Duhlicher Olga , Macovei Dorina
Individualizarea procesului educaţional în secolul XX206-208
Pascaru Daniela
Learning styles characteristics and their implications in the foreign language learning process 209-212
Munteanu Svetlana
Valenţe didactice ale conversaţiei în cadrul predării limbilor străine 213-215
Arşer Ana
The importance and benefits of teaching reading strategies: improving reading comprehension 216-218
Roşcovan Nina , Duhlicher Olga
Profesorul Ruben Budagov – o celebritate lingvistică (5 septembrie 1910-18 iulie 2001) 219-223
Ciobanu Anatol
Conceptul de lingvistică contemporană în viziunea profesorului Ruben Budagov. Omagiu cu prilejul centenarului din ziua naşterii 224-228
Manoli Ion
Probleme ale echivalenţei în traducere (în lumina lucrărilor lui R.A. Budagov) 229-232
Condrea Iraida
Aspectul verbal din perspectiva teoriei lui R.Budagov despre asemănările şi deosebirile dintre limbile înrudite (Reflecţii pe marginea problemei existenţei aspectului verbal în limbile romanice) 233-236
Cemârtan Claudia
Ruben Budagov despre natura socială a limbii237-240
Zbanţ Ludmila
Dimension diachronique et synchronique du son français muet241-244
Guţu Ion
Oбщая и артикуляционно-акустическая характеристика центрального дифтонга /'εə/ английского языка 245-248
Sandu Tatiana
Captivante introduceri în universul filosofiei249-253
Dugas Andre