IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Fondatori
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-17 17:39
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (2 din 4)47
  2021  (2 din 4)75
  2020  (2 din 4)55
  2019  (2 din 4)52
  2018  (2 din 4)45
  2017  (2 din 4)46
  2016  (1 din 4)16
  2015  (1 din 4)18
  2014  (1 din 4)23
  2012  (1 din 4)25
  2011  (2 din 4)33
  2010  (2 din 4)33
  2008  (1 din 4)19
  2007  (3 din 4)109
  2006  (2 din 4)50
imagine

pISSN: 1857-1476
Magazin bibliologic

Revistă ştiinţifică şi bibliopraxiologică


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole6462358283671330130
Volume26256601740
Total6722614885411

Vizualizări   1094Descărcări   173

Conţinutul numărului de revistă

Anul bibliologic 2017: interferențe internaționale, naționale și locale

4-11

CZU: 027:327.7(100)ONU

Pintilei Elena , Osoianu Vera

Persuasiune și continuitate profesională în cadrul Simpozionului „Anul Bibliologic 2017”

12-16

CZU: 02:061.3(478)(091)

Corghenci Ludmila

Prezervarea patrimoniului național cultural. Studiu de caz: Biblioteca Națională a Republicii Moldova

17-21

CZU: 025.7/9:027.54(478)

Cosovan Veronica

Datele statistice ca dovadă a impactului bibliotecii asupra comunității

22-27

CZU: 021.000.311.3

Pintilei Elena , Osoianu Vera

Activitatea metodologică – o nouă abordare în contextul inovării tehnologice

28-33

CZU: 021.4:37.018.46

Dmitric Ecaterina

Metode de conservare și restaurare aplicate în Biblioteca Știinţifi că Medicală USMF „Nicolae Testemiţanu”

34-40

CZU: 025.85:027.7(478-25)

Karnaeva Liubovi , Şoroc Nona

Prezervarea și promovarea valorilor bibliofile în Biblioteca Științifică USARB

41-46

CZU: 094:027.7(478-21)

Cristian Elena

Biblioteca Națională în viziunea lui Bogdan Petriceicu Hasdeu

47-53

CZU: 027.54(498.3)(091)(092)

Chihaia Lăcrămioara

Biblioteca Mavrocordaților

54-59

CZU: 027.1(498)(091)

Motoc Radu

Tipăriturile slavone din Biblioteca Mănăstirii Sinaia

60-68

CZU: 094(=16):026.07(498)

Harbuzaru Mihail

Formarea termenilor în domeniul biblioteconomic prin metaforizare

69-79

CZU: 811.135.1’373.46:02

Caterev Cristina

Библиотеки в трансляции национального нарратива: вызовы информационной эпохи

80-86

CZU: 02:004.6:316.77

Половинчак Юлия

Evaluarea personalului de specialitate din biblioteci prin prisma indicatorilor de performanță

87-92

CZU: 027-057.16:005.216.1

Corghenci Ludmila

Revitalizarea patrimoniului cultural imaterial din perspectiva tehnologiilor informaționale avansate

93-98

CZU: 008:004

Niţă-Cocieru Mariana

Biblioteca și noile modalități de comunicare și diseminare a rezultatelor cercetărilor științifi ce

99-103

CZU: 027.7:004.6:001.38

Ababii Lilia , Mihaluţa Lina

Repozitoriile instituționale – componentă esențială în sistemul de comunicare științifică

104-112

CZU: 027.7:004.6:001.38

Staver Mihaela

Dragoste pentru bibliotecă, ce nu poate fi cuprinsă într-un elogiu: Elena Pintilei

113-113

CZU: 02-057.17(089.7)

Chitoroagă Valentina

Felicitare la o aniversare

114-114
Balaban Claudia

Atitudinea determină altitudinea… și viceversa...

115-115

CZU: 02-057.17(089.7)

Osoianu Vera , Dmitric Ecaterina , Corghenci Ludmila , Popa Victoria , Cebotari Margareta , Ghimpu Natalia

Statistica – instrument de dirijare, cunoaștere și dezvoltare a bibliotecilor

116-118

CZU: 02:311.3

Corghenci Ludmila

Campania „Selfie cu familia la bibliotecă” la Biblioteca Națională a Republicii Moldova

119-121

CZU: 027.54(478).009.7

Ghimpu Natalia

Recenzie. O carte cu suflet despre oameni cu suflet mare…

122-122

CZU: 02-057.17(089.7)

Corghenci Ludmila

Recenzie. Contribuția bibliografică esențială pentru cunoașterea și promovarea identității și unității naționale.

123-124

CZU: 028(048)

Corghenci Ludmila