IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Fondatori
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-19 16:27
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (2 din 4)47
  2021  (2 din 4)75
  2020  (2 din 4)55
  2019  (2 din 4)52
  2018  (2 din 4)45
  2017  (2 din 4)46
  2016  (1 din 4)16
  2015  (1 din 4)18
  2014  (1 din 4)23
  2012  (1 din 4)25
  2011  (2 din 4)33
  2010  (2 din 4)33
  2008  (1 din 4)19
  2007  (3 din 4)109
  2006  (2 din 4)50
imagine

pISSN: 1857-1476
Magazin bibliologic

Revistă ştiinţifică şi bibliopraxiologică


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole6462427133807330130
Volume26262491787
Total6722689625594

Vizualizări   857Descărcări   127

Conţinutul numărului de revistă

Ariile leadership-ului în biblioteci în anul 2017

4-4

CZU: 02:316.46

Corghenci Ludmila

Biblioteca Națională a Republicii Moldova în contextul tranziției la era digitală

5-11

CZU: 027.54(478):004

Panici Alla

Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării: carieră plus

12-15

CZU: 02:371.134

Corghenci Ludmila

O strategie ancorată între necesitățile și posibilitățile locale reale și tendințele domeniului la nivel internațional

16-18

CZU: 02.000.18

Osoianu Vera

Bibliotecile publice teritoriale – pivotul Sistemului Național de Biblioteci

19-23

CZU: 027.5:31

Corghenci Ludmila , Popa Victoria

Centrul de Documentare ONU al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți – 15 ani de activitate

24-31

CZU: 027.08:341.123

Topalo Valentina

Fondul de carte Maria Gorceakov-Sturdza în colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași

32-52

CZU: 099.5:027.7(498)

Chihaia Lăcrămioara

Câteva știri despre biblioteca Mănăstirii Rudi

53-58

CZU: 027.6:271-05

Cereteu Igor

Colecția Manuscriptum

59-63

CZU: 091.07

Motoc Radu

Coperte inedite în colecțiile speciale a Bibliotecii Științifice Medicale USMF „Nicolae Testemiţanu”

64-68

CZU: 090.1:027.7

Karnaeva Liubovi , Şoroc Nona , Herța Valeriu

Proiectul Național 2018 sau mișcările tectonice ale domeniului bibliotecar

69-78

CZU: 02.001

Osoianu Vera

O развитии библиотечного образования Республики Молдова в историческом контексте

79-85

CZU: 371:02(478)(091)

Мунтян Алена

Zona 9 – o nouă zonă în descrierea bibliografică

86-90

CZU: 025.3

Chitoroagă Valentina

Reflecții privind evidența resurselor informaționale pe suport electronic

91-95

CZU: 025.24:004

Lupu Viorica

Cartea electronică în perceperea universitarilor

96-111

CZU: 028.1:004.4

Lîsîi Ala

Cărți cu autograf, dedicaţii, Ex-libris și supralibros în colecțiile Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alecu Russo”, Bălți

112-124

CZU: 091.5/6:027.7

Cristian Elena

„Există o tradiție îndelungată a lecturii și a bibliotecilor în cultura cehă …”

125-129

CZU: 02(437.1/.2)(047.5)

Osoianu Vera , Knoll Adolf

Arhiva de voci – promovarea modelelor consolidate de memoria colectivă și culturală

130-135

CZU: 026.06:008(478)

Niţă-Cocieru Mariana

Salonul de artă – un laborator de creație a tinerilor plasticieni

136-142

CZU: 027.08:7

Miron Svetlana

„...Câștig în colaborare cu veșnicia” sau un pas de succes în activitatea bibliografică a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova

143-144

CZU: 016:75.071.1(478)(092)(048.83)

Corghenci Ludmila

O lucrare strălucită înscrisă în Patrimoniul Documentar Național

145-145

CZU: 016:78.071(478)(092)(048.83)

Corghenci Ludmila

Publicații care avantajează și creează valoare instituției

146-147

CZU: 002.2:027.54(478)

Corghenci Ludmila

Statistica – instrument de dirijare, promovare și dezvoltare a bibliotecilor

148-148

CZU: 02(048.83)

Corghenci Ludmila