IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-06 06:24
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 3 / 2013  (3 din 1)29    
 2013  (3 din 1)84    
Nr. 3(20)29
Nr. 2(19)27
Nr. 1(18)28
 2012  (4 din 1)125    
Nr. 4(17)37
Nr. 3(16)31
Nr. 2(15)21
Nr. 1(14)36
 2011  (1 din 1)44    
Nr. 1-2(12-13)44
 2010  (1 din 1)24    
Nr. 1-2(10-11)24
 2009  (1 din 1)46    
Nr. 1-2(8-9)46
 2006  (1 din 1)34    
Nr. 134
imagine

pISSN: 1857-2251
Categoria:
  • C (30.04.2009-27.11.2013)
Pagina web: http://amtap.md/?page=bibliotecaElectronica&lang=1&number=75&p=66&new=119
Email: [email protected]
Telefon: (+373)22238720
Fax: (+373)22238214
Adresa: str. A.Mateevici 111, Chişinău, 2009

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2013
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole3574519917317
Volume1125133582
Total3684771247899

Vizualizări   2228Descărcări   88

Conţinutul numărului de revistă

Manifestările romantice şi expresioniste in opera Salomeea de Richard Strauss 8-14
Axionov Vladimir
Concertul pentru violă şi orchestră Der Schwanendreher de P.Hindemith: particularităţi compoziţionale 14-21
Andrieş Vladimir
Compositional techniques in Bartok’s Mikrokosmos (Analysis of selected pieces from Bartok’s Mikrokosmos) 21-24
Karafillidis Vangelis
O nouă viziune asupra genului de teatru muzical în concepţia tânărului compozitor Athanasios Trikoupis 24-26
Guţanu Stela
Благослови, душе моя, господа Д. Христова: к проблеме гармонизации традиционных распевов 26-30
Невзорова Валентина
Anatol Vieru - omagiul discipolului 30-33
Stoianov Petru
Compozitorul roman Viorel Munteanu: Schiţă de portret 33-39
Melnic Victoria
Prezentarea lirică de către David Gherşfeld şi Mihail Muntean a eroului revoluţionar din opera Serghei Lazo 39-48
Nistreanu Elena
Unele reflecţii asupra operei Casa Mare de Mark Kopytman 49-52
Coman Diana
Privire analitică asupra uverturii operei Decebal de Teodor Zgureanu 52-54
Guţanu Luminiţa
Imnele sfintei liturghii de М.Berezovschi: particularităţi de gen şi compoziţie 55-58
Balaban Larisa
Genurile de cantată şi oratoriu în creaţiile pentru copii ale compozitorilor din Republica Moldova 59-63
Şimbareova Anna
Muzica vocală a lui Ioan Scărlătescu 63-64
Barbu Iuraşcu Viorica
Boris Dubosarsky . Ciclul vocal Epigrame pe versuri de A.S.Puşkin 65-71
Nikitcenko Victoria
Композиционно-драматургические особенности вокального цикла Мамины дойны Владимира Ротару 71-78
Troian Iulia
Акустико-психологические предпосылки семантических возможностей музыкальных регистров 78-84
Циркунова Светлана
Rolul paletei timbrale in dansurile simfonice de Pavel Rivilis (partea a II). 85-88
Pîslari Snejana
Significance of Concerto №.1 for piano and symphony orchestra by David Fedov for the evolution of the piano concerto in the Republic of Moldova 89-93
Vardanyan Alyona
Improvizaţii pentru flaut solo de Vladimir Rotaru: particularităţi interpretative 93-99
Gusarova Anastasia
Concertul pentru vioară , instrumente cu coarde şi timpane de Zlata Tcaci 99-106
Molodojan-Mitişov Angela
Соотношение вокальной и инструментальной партий в романсах Е. Коки и Е. Доги на стихи Михая Эминеску 106-110
Muntean Galina
Viţa de lăutari Stefăneţ la confluienţa tradiţionalului şi modernului 110-113
Slabari Nicolae
Reflecţii asupra fenomenului ornamental în cantecul tradiţional 114-117
Doroş Svetlana
Drama slovacă modernă începând cu anii '60 118-123
Mistrik Milos
Театральная реальность Андрея Шербан 124-129
Катерева Ирина
Вехи творческой эволюции Вячеслава Аксенова 130-134
Аксёнова Надежда
Влияние ориентальных и других национальных театральных школ на Европейскую сцену 134-138
Казмин Николай
Пластический театр в классификации видов сценического искусства 138-143
Казмин Николай
Priorităţile incontestabile ale filmului sonor 143-146
Buruiană Andrei
Rolul zgomotului în producţiile audiovizuale 146-150
Buruiană Andrei
Design pentru lumea reală 151-154
Fusu Sergiu
Erminia şi reprezentările raiului şi iadului în bisericile medievale moldoveneşti 154-159
Jabinschi Ion
Frumosul şi uratul in arta plastică din Republica Moldova din perioada sovietică 159-162
Rocaciuc Victoria
Metode de bază şi aplicarea lor in cercetarea artelor plastice (1940-1990) 163-166
Rocaciuc Victoria
Cosideraţii asupra autoportretului in pictură 166-170
Starţev Ala
Diversitatea culturii în contextul schimbărilor sociale 171-175
Caraman Iurie , Comendant Tatiana
Cultură şi valoare. obiective, conţinuturi, finalităţi 175-178
Aderov Viorica
Esenţa culturii pentru tineret 178-183
Comendant Tatiana , Iudina Ecaterina
Statul versus cultura 183-185
Lazăr Ludmila , Enachi Valentina
C.Stere: o temă de predilecţie in ziarul Lumea nouă 186-189
Troianowski Lidia
Dislocarea spirituală şi promovarea „moldovenismului” in primii ani ai regimului sovietic 189-192
Aderov Viorica
Drepturile omului de creaţie 192-195
Ţurcan Valeriu , Comendant Tatiana
Impactul mass-media asupra societăţii: consideraţii generale 195-197
Popa Eugenia
Paradigma competitivă a cunoaşterii 197-199
Zamcovaia Galina , Comendant Tatiana
Cultura emoţională a cadrelor didactice universitare versus autoritate profesională 200-203
Borozan Maia
Considerente actuale privind competenţa de autonomie educaţională a profesorului 203-206
Iordăchescu Grigore-Dan