IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2011
Fondatori
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Tirajul revistei   30
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-07-22 13:24
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 2 / 2022  (2 din 2)20    CZU
 2022  (2 din 2)40    
Nr. 2(22)20CZU
Nr. 1(21)20CZU
 2021  (2 din 2)56    
Nr. 2(20)30CZU
Nr. 1(19)26CZU
 2020  (2 din 2)55    
Nr. 2(18)29CZU
Nr. 1(17)26CZU
 2019  (2 din 2)61    
Nr. 2(16)32CZU
Nr. 1(15)29CZU
 2018  (2 din 2)53    
Nr. 2(14)32CZU
Nr. 1(13)21CZU
 2017  (2 din 2)59    
Nr. 2(12)33CZU
Nr. 1(11)26CZU
 2016  (2 din 2)35    
Nr. 2(10)14CZU
Nr. 1(9)21CZU
 2015  (2 din 2)43    
Nr. 222CZU
Nr. 121CZU
 2014  (3 din 2)49    
Nr. 319CZU
Nr. 213CZU
Nr. 117CZU
 2013  (2 din 2)25    
Nr. 214CZU
Nr. 111CZU
 2012  (1 din 2)12    
Nr. 112CZU
 2011  (1 din 2)20    
Nr. 120CZU
imagine

pISSN: 1857-4440
eISSN: 2587-3393
Categoria:
  • B (09.07.2019-09.07.2023)
  • C (21.07.2014-21.07.2018)
Pagina web: http://irim.md/cercetare/revista-ri-plus/
Email: [email protected]
Telefon: (+373)22228320
Adresa: str. Puşkin 54, mun. Chişinău, Republica Moldova, MD-2005

Relaţii Internaţionale. Plus este o revistă ştiinţifico-practică a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova cu o periodicitate bianuală şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.  

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole5085402461162149267119
Volume23380011307
Total53157824712928

Vizualizări   556Descărcări   25

Conţinutul numărului de revistă

Cuvânt către cititor 9-10
Balan Oleg
Politica culturală europeană – repere și obiective 11-24

DOI: 10.5281/zenodo.4392326

CZU: 008(4)

Roşca Simion
„Dilema securității” prin prisma conflictului din orientul mijlociu: perspective metodologice 25-30

DOI: 10.5281/zenodo.4392318

CZU: 327(5-15)

Beniuc Valentin , Sayed Sayed
Integrarea europeană a Republicii Moldova: realități geopolitice 31-37

DOI: 10.5281/zenodo.4392334

CZU: 327(478)

Paiu Dana
Спорт и политика или антидипломатия в спорте: историческая ретроспектива олимпийских игр 38-48

DOI: 10.5281/zenodo.4392340

CZU: [796+32]:796.032.2

Бенюк Валентин , Попов Антон
Integrarea minorităților naționale în societatea multiculturală 49-55

DOI: 10.5281/zenodo.4392332

CZU: 327(4+73)

Ochana Shimrit
Обеспечение экономической безопасности и национальных интересов посредством экономической дипломати 56-66

CZU: 341.7:33:316.32

JEL: F42, H11

Головатая Людмила
Migrația forței de muncă și consecințele ei asupra țărilor de origine și a țărilor-gazdă 67-74

DOI: 10.5281/zenodo.4392503

CZU: 331.556.4

Homițchi Nadejda , Cazacu Vitalie
Rolul întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea inovativă a Republicii Moldova 75-79

DOI: 10.5281/zenodo.4392525

CZU: 334.72.012.63/.64:001.895(478)

Andreeva Tatiana , Grosu Evghenii
Specificul turismului mediteranean 80-88

DOI: 10.5281/zenodo.4392555

CZU: 338.48(1-924.6)

Kabaha Ali , Gribincea Alexandru , Manic Ludmila , Manic Stelian
Миграционная безопасность. регулирование миграционных потоков в Азербайджане 89-91

DOI: 10.5281/zenodo.4392649

CZU: 314.74(479.24)

Аскерова Симузер , Головатая Людмила
Răspunderea constituţională – garanție a regimului constituționalității 92-101

DOI: 10.5281/zenodo.4509570

CZU: 342.565.2:340.131(478)

Costachi Gheorghe , Gherghelegiu Tatiana
Motivarea hotărârilor judecătorești – garanție fundamentală a calității actului de justiție 102-108

DOI: 10.5281/zenodo.4509581

CZU: 342.56:340.113.2(478)

Iacub Irina
Reglementări conceptuale privind domiciliul și reședința persoanei fizice (partea I) 109-114

DOI: 10.5281/zenodo.4392675

CZU: 347.171

Curchin Renat
Aspecte generale privind actul administrativ (partea I) 115-120

DOI: 10.5281/zenodo.4392699

CZU: 342.924

Vitiuc Victor
European cultural policy – targets and objectives 121-133

DOI: 10.5281/zenodo.4392326

CZU: 008(4)

Roşca Simion
“Security dilemma” through the prism of the conflict in the middle east: methodological perspectives 134-139

DOI: 10.5281/zenodo.4392318

CZU: 327(5-15)

Benyuk Valentin , Sayed Sayed
European integration of the Republic of Moldova: geopolitical realities 140-146

DOI: 10.5281/zenodo.4392334

CZU: 327(478)

Paiu Dana
Sport and politics or anti-diplomacy in sport: a historical retrospective of the olympic games 147-156

DOI: 10.5281/zenodo.4392340

CZU: [796+32]:796.032.2

Benyuk Valentin , Popov Anton
Integration of national minorities in the multicultural society 157-163

DOI: 10.5281/zenodo.4392332

CZU: 327(4+73)

Shimrit Ochana
Ensuring economic security and national interests through economic diplomacy 164-173

CZU: 341.7:33:316.32

JEL: F42, H11

Golovataya Lyudmila
Labor migration and its consequences countries of origin and host countries 174-180

DOI: 10.5281/zenodo.4392503

CZU: 331.556.4

Homițchi Nadejda , Cazacu Vitalie
Role of small and medium businesses in the innovative development of the Republic of Moldova 181-185

DOI: 10.5281/zenodo.4392525

CZU: CZU:334.72.012.63/.64:001.895(478)

Andreeva Tatiana , Grosu Evghenii
The specific mediterranean tourism 186-194

DOI: 10.5281/zenodo.4392555

CZU: 338.48(1-924.6)

Kabaha Ali , Gribincea Alexandru , Manic Ludmila , Manic Stelian
The migration security. regulation of migration flows in Azerbaijan 195-197

DOI: 10.5281/zenodo.4392649

CZU: 314.74(479.24)

Askerova Simuzer , Golovataya Lyudmila
Constitutional liability -guarantee of the constitutionality regime 198-208

DOI: 10.5281/zenodo.4509570

CZU: 342.565.2:340.131(478)

Costachi Gheorghe , Gherghelegiu Tatiana
Reasoning of court decision – fundamental guarantee of the quality of the act of justice 209-216

DOI: 10.5281/zenodo.4509581

CZU: 342.56:340.113.2(478)

Iacub Irina
Conceptual aspects regarding the domicile and residence of the individual (Part I) 217-222

DOI: 10.5281/zenodo.4392675

CZU: 347.171

Curchin Renat
General considerations on the administrative act (Part I) 223-228

DOI: 10.5281/zenodo.4392699

CZU: 342.924

Vitiuc Victor