IBN
Close
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVW
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2011
Fondatori
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Tirajul revistei   100
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2016-11-18 11:37
Topul autorilor >
Colegiul de redacţie >

Numere înregistrate

  2018  (1 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (2 din 2)
  2014  (3 din 2)
  2013  (2 din 2)
  2012  (1 din 2)
  2011  (1 din 2)
imagine

pISSN: 1857-4440
eISSN: 2587-3393
Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:
  • C (2014.07.21-2018.07.21)

Relaţii Internaţionale. Plus este o revistă ştiinţifico-practică a Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova cu o periodicitate bianuală şi inserează materiale pe următoarele domenii ştiinţifice: ştiinţe politice, economie, drept.  

Revista „Relaţii Internaţionale. Plus” reprezintă un efort academic al Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova de a diminua din persistenţa vidului ştiinţifico-analitic în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii externe a Republicii Moldova. Colectivul redacţional va ţine cont de experienţa, profilul şi maniera publicaţiilor naţionale în care au fost şi sunt abordate relaţiile internaţionale, va promova spiritul ştiinţific, analitic, al cercetării şi cunoaşterii.


Disponibil în IBN pentru perioada:
2011 - 2018
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole26430029652
Volume14346548
Total27833494700
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei

Vizualizări   421Descărcări   1Vizitatori unici   81

Conţinutul numărului de revistă

Sumar 3-9
Abordarea etimologică, metodologică şi conceptuală a termenului „diplomaţie” prin prisma teoriei relaţiilor internaţionale şi dreptului internaţional 10-30
Beniuc Valentin, Beniuc Liliana
Эффективность власти и политическая стабильность в постсоветских республиках 31-47
Stepaniuc Victor, Sprînceană Mihai
Descentralizarea în Franţa: un compromis dintre stat şi colectivităţile locale 48-59
Popovici Angela, Popovici Corneliu
Dialogul social în negocierile interinstituţionale ale Uniunii Europene 60-70
Guţu Vasile
Общая характеристика источников по истории чеченского конфликта 71-79
Malishevsky Nikolai
Teoria păcii democratice: esenţa şi perspectivele 80-87
Furtună Petru
Приднестровский диферендум: от политического конфликта к угрозам безопасности государства 88-98
Oleinic Ludmila, Pasat Aurel-Octavian
Impactul mediului internaţional asupra demarării acţiunii externe a Uniunii Europene în lumea post-„război rece” 99-116
Beniuc Liliana
Regional innovative systems: methodological problems of analysis 117-125
KOZAK Yurii, Litvinov Natalia
Priority convictions în the investment climate of the territory and its evaluation in the economic integration of the country 126-136
Andreeva Tatiana
Методологическая основа анализа творческой деятельности в экономической социологии 137-156
Kozak Iurii, Grimaliuk Andrei, Kozak Antonina
The phenomenon of “Brain drain” from the state of Israel 157-165
Menin Alon
Методика и критерии оценки развития фондовых рынков с количественных позиций анализа 166-176
Билоокая Светлана
Теоретические аспекты международных инвестиций 177-184
Толмачева Ирина
The development of international trade: characteristics and trends 185-197
Antoci Natalia
Politici de prevenire a exodului şi menţinere a capitalului ştiinţific uman din Republica Moldova 198-202
Negru Ecaterina
Dimensiunea integraţionistă europeană - o cale de dezvoltare a relaţiilor economice externe ale Republicii Moldova 203-214
Moleşteanu Tatiana
Aspecte teoretico-aplicative privind prevenirea criminalităţii la etapa actuală în contextul dezvoltării sistemului naţional de drept 215-225
Bîrgău Mihail
Aspecte legislative privind protecţia datelor cu caracter personal 226-246
Lazari Constantin, Lazari Constantin
Impactul practicii de control al constituţionalităţii legilor 247-265
Dabija Tatiana
Legalitatea - principiu fundamental al procesului administrării ministeriale din perspectiva dreptului comparat 266-277
Gureu Valeriu