Particularitățile factorilor de risc profesionali din mediul ocupațional de la întreprinderile de procesare a cărnii
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
280 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-06 23:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
613.62:637.52 (1)
Occupational health hazards. Occupational health and hygiene (40)
Produce of domestic (farmyard) animals and game (166)
SM ISO690:2012
PÎNZARU, Iurie. Particularitățile factorilor de risc profesionali din mediul ocupațional de la întreprinderile de procesare a cărnii. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină . 2019, nr. 4(82), pp. 215-219. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687

Particularitățile factorilor de risc profesionali din mediul ocupațional de la întreprinderile de procesare a cărnii

Occupational risk factors feature of the meat processing enterprises working environment

Особенности профессиональных факторов риска производственной среды мясоперерабатывающих предприятий


CZU: 613.62:637.52
Pag. 215-219

Pînzaru Iurie
 
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
 
Disponibil în IBN: 30 martie 2020


Rezumat

În urma cercetărilor științii ce s-a stabilit că mediul ocupațional la întreprinderile de prelucrare a cărnii este format dintr-un complex de factori de risc profesionali: microclimat nefavorabil, nivel sporit de zgomot și iluminare insui cientă. Evaluarea indicatorilor temperaturii la locurile de muncă ale angajaților denotă necorespunderea lor în 54,8% cazuri, ai umidității relative a aerului – în 84,0%, ai iluminării – în 42,7%, ai zgomotului – în 31,8% cazuri.

As a result of scientii c research, it was established that the working environment at meat processing enterprises consists of a complex of professional risk factors: an unfavorable microclimate, an increased level of noise and insui cient lighting. h e assessment of temperature indicators, relative air humidity, lighting and noise at the workplace indicates their noncompliance with hygiene norms in 54,8%, 84,0%, 42,7% and 31,8%, respectively.

В результате научных исследований установлено, что производственная среда на мясоперерабатывающих предприятиях состоит из комплекса профессиональных факторов риска неблагоприятного микроклимата, повышенного уровня шума и недостаточного освещения. Оценка температурных показателей, относительной влажности воздуха, освещения и шума на рабочем месте указывает на их несоответствие в 54,8%, 84,0%, 42,7 и 31,8%, соответственно.

Cuvinte-cheie
întreprinderi de prelucrare a cărnii, factori de risc profesionali, mediu ocupaţional, microclimat nefavorabil, nivel sporit de zgomot, iluminare insui cientă,

Meat processing enterprises, occupational risk factors, working environment, unfavorable microclimate, increased noise level, insui cient lighting,

мясоперерабатывающие предприятия, профессиональные факторы риска, производственная среда, неблагоприятный микроклимат, повышенный уровень шума, недостаточное освещение