Некоторые аспекты образования единого рынка ес «Еврэлектрик» и Молдовы среди стран СНГ
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
426 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-01 12:38
SM ISO690:2012
ПОСТОЛАТИЙ, В.М.. Некоторые аспекты образования единого рынка ес «Еврэлектрик» и Молдовы среди стран СНГ . In: Problemele Energeticii Regionale. 2006, nr. 1, pp. 1-7. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1 / 2006 / ISSN 1857-0070

Некоторые аспекты образования единого рынка ес «Еврэлектрик» и Молдовы среди стран СНГ

Pag. 1-7

Постолатий В.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

В работе приведены основные аспекты объединения энергосистем и создания общего рынка электроэнергии стран ЕС-СНГ. Описаны экологические индикаторы, используемые в ЕС-СНГ. Приведены некоторые технологические предложения, которые Молдова могла бы предложить использовать при создании ОЭС ЕС-СНГ.

În lucrare sunt prezentate unele aspecte de unificare a sistemelor energetice şi creare a pieţei unice de energie electrică a ţărilor UE-CSI. Se descriu indicatorii ecologici aplicaţi în UE-CSI. Sunt prezentate unele propuneri tehnologice pe care Moldova ar putea propune la crearea sistemului energetic unificat al UE-CSI.

The basic aspects of association power systems and creation of the general market of the electric power of the countries of the EU - CIS are given in the work. The ecological indicators used in the EU - CIS are described. Some technological offers are given which Молдова could offer to use at creation of association power systems the EU - CIS

Cuvinte-cheie
Параллельная работа энергосистем, экологические индикаторы, общий рынок электрической энергии