Abordarea marketingului educaţional între ştiinţă şi artă
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
893 86
Ultima descărcare din IBN:
2024-06-03 08:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.0 (7853)
Education (14908)
SM ISO690:2012
TINTIUC, Tatiana. Abordarea marketingului educaţional între ştiinţă şi artă. In: Vector European, 2020, nr. 1, pp. 190-197. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Abordarea marketingului educaţional între ştiinţă şi artă

Educational marketing approach between science and art

CZU: 37.0

Pag. 190-197

Tintiuc Tatiana
 
Institutul de Formare Continuă
 
 
Disponibil în IBN: 18 martie 2020


Rezumat

În viaţa de zi cu zi utilizăm din ce în ce mai frecvent cuvinte cum ar fi: piaţă, servicii, competiţie, concurenţă, client, profit, uneori fără a face neapărat referire la sfera economicului, ci la dimensiunea socială, având un impact asupra dezvoltării individuale şi instituţionale. Se întâmplă acest lucru pentru că suntem antrenaţi mai frecvent în activităţi de transfer, schimb, reciprocitate şi aceste sintagme au efect asupra existenţei noastre cotidiene transformându-ne modul de a percepe relaţiile, modul de a ne realiza intenţiile şi, de ce nu, chiar performanţele. În literatura de specialitate, primele studii ce abordează conceptul de marketing erau centrate pe produse, instituţii responsabile de schimbul/transferul acestora şi pe modul de funcţionare a acestor organizaţii. Realizarea beneficiului şi maximizarea profitului obţinut reprezenta punctul de referinţă pentru marketing.

In everyday life we use words more and more like: market, services, competition, competition, client, profit, sometimes without necessarily referring to the economic sphere, but to the social dimension, having an impact on individual and institutional development. This is because we are more frequently involved in activities of transfer, exchange, reciprocity and these phrases have an effect on our daily existence, transforming the way we perceive relationships, the way we realize our intentions and, why not, even the performances . In the specialty literature, the first studies addressing the concept of marketing were focused on products, institutions responsible for their exchange / transfer and on the functioning of these organizations. Realizing the profit and maximizing the profit obtained was the benchmark for marketing.

Cuvinte-cheie
piaţă, servicii, competiţie, concurenţă, client, profit, marketing, marketing educaţional,

Market, services, Competition, Competition, client, profit, marketing, educational marketing

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Tintiuc, T.</dc:creator>
<dc:date>2020-03-16</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>&Icirc;n viaţa de zi cu zi utilizăm din ce &icirc;n ce mai frecvent cuvinte cum ar fi: piaţă, servicii, competiţie, concurenţă, client, profit, uneori fără a face neapărat referire la sfera economicului, ci la dimensiunea socială, av&acirc;nd un impact asupra dezvoltării individuale şi instituţionale. Se &icirc;nt&acirc;mplă acest lucru pentru că suntem antrenaţi mai frecvent &icirc;n activităţi de transfer, schimb, reciprocitate şi aceste sintagme au efect asupra existenţei noastre cotidiene transform&acirc;ndu-ne modul de a percepe relaţiile, modul de a ne realiza intenţiile şi, de ce nu, chiar performanţele. &Icirc;n literatura de specialitate, primele studii ce abordează conceptul de marketing erau centrate pe produse, instituţii responsabile de schimbul/transferul acestora şi pe modul de funcţionare a acestor organizaţii. Realizarea beneficiului şi maximizarea profitului obţinut reprezenta punctul de referinţă pentru marketing.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>In everyday life we use words more and more like: market, services, competition, competition, client, profit, sometimes without necessarily referring to the economic sphere, but to the social dimension, having an impact on individual and institutional development. This is because we are more frequently involved in activities of transfer, exchange, reciprocity and these phrases have an effect on our daily existence, transforming the way we perceive relationships, the way we realize our intentions and, why not, even the performances . In the specialty literature, the first studies addressing the concept of marketing were focused on products, institutions responsible for their exchange / transfer and on the functioning of these organizations. Realizing the profit and maximizing the profit obtained was the benchmark for marketing.</p></dc:description>
<dc:source>Vector European  (1) 190-197</dc:source>
<dc:subject>piaţă</dc:subject>
<dc:subject>servicii</dc:subject>
<dc:subject>competiţie</dc:subject>
<dc:subject>concurenţă</dc:subject>
<dc:subject>client</dc:subject>
<dc:subject>profit</dc:subject>
<dc:subject>marketing</dc:subject>
<dc:subject>marketing educaţional</dc:subject>
<dc:subject>Market</dc:subject>
<dc:subject>services</dc:subject>
<dc:subject>Competition</dc:subject>
<dc:subject>Competition</dc:subject>
<dc:subject>client</dc:subject>
<dc:subject>profit</dc:subject>
<dc:subject>marketing</dc:subject>
<dc:subject>educational marketing</dc:subject>
<dc:title>Abordarea marketingului educaţional &icirc;ntre ştiinţă şi artă</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>