Marketingul social: concept, caracteristici, principii şi tendinţe
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
2182 344
Ultima descărcare din IBN:
2024-07-09 12:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
364.1/8 (1)
Social welfare (551)
SM ISO690:2012
TINTIUC, Tatiana, MOROZ, Tatiana. Marketingul social: concept, caracteristici, principii şi tendinţe. In: Vector European, 2020, nr. 1, pp. 186-190. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Marketingul social: concept, caracteristici, principii şi tendinţe

Social marketing: concept, features, principles and trends

CZU: 364.1/8

Pag. 186-190

Tintiuc Tatiana1, Moroz Tatiana2
 
1 Institutul de Formare Continuă,
2 Institutul orășenesc pentru Dezvoltarea Educației din Minsk
 
 
Disponibil în IBN: 18 martie 2020


Rezumat

Marketingul modern este văzut la moment drept un fenomen care stă la baza relaţiilor de piaţă şi oscilează între ştiinţă şi artă. Cu alte cuvinte, marketingul reprezintă o inovație socială de promovare a produselor și serviciilor prin satisfacerea nevoilor clienţilor. În domeniul social, marketingul s-a dezvoltat în mai multe sfere precum: sănătate, ecologie, cultură, educaţie etc. Întrucât succesul activităţilor din sectoarele necomerciale nu se poate aprecia în mod direct, prin profitul obţinut, rolul acestor noi tipuri de marketing constă în evidențierea celor mai potrivite strategii de orientare a organizațiilor către client/ beneficiar, la fel ca ale oricărui agent economic de pe piață, dar în scopul de a promova și sprijini idei sau scopuri umanitare, de a produce beneficii pentru societate sau de a asigura protecție. Pentru a atinge obiectivele propuse, aceste organizaţii atrag diferite surse de finanțare.

Modern marketing is currently seen as a phenomenon that underlies market relations and oscillates between science and art. In other words, marketing is a social innovation of promoting products and services by meeting the needs of customers. In the social field, marketing has developed in several spheres such as: health, ecology, culture, education, etc. As the success of the activities in the non-commercial sectors cannot be directly appreciated, by the profit obtained, the role of these new types of marketing consists in highlighting the most suitable strategies of orienting the organizations to the client / beneficiary, as well as of any economic agent in the market, but in order to promote and support humanitarian ideas or goals, to produce benefits for society or to provide protection. In order to achieve the proposed objectives, these organizations attract different funding sources.

Cuvinte-cheie
marketing, marketing modern, marketing social, client/beneficiar, produse, surse de finanțare,

marketing, Modern Marketing, social marketing, client / beneficiary, products, sources of financing