Formarea profesională prin prisma psihoterapiei integrative
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
977 105
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-09 19:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.923 (466)
Psychology (3511)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Aurelia. Formarea profesională prin prisma psihoterapiei integrative. In: Vector European, 2020, nr. 1, pp. 128-133. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Formarea profesională prin prisma psihoterapiei integrative

Professional training from the prism of integrative psychotherapy

CZU: 159.923

Pag. 128-133

Cojocaru Aurelia
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 18 martie 2020


Rezumat

Termenul „integrativ”, așa cum este folosit în abordarea noastră a psihoterapiei integrative, îmbracă mai multe semnificații. În principal, se referă la procesul de integrare a personalității, ceea ce include ajutorul oferit clienților pentru a deveni conștienți și pentru a asimila conținuturile stărilor lor ale Eului, fragmentate si fixate, într-un Eu neopsihic integrat, în vederea unei dezvoltări de sine care să reducă nevoia de recurgere la mecanismele de apărare și la scenariul de viață și care să propună o reangajare în viață, în relații sociale și într-o viață plină de contact. Acest proces presupune crearea unui întreg: să faci în așa fel încât aspectele Eu-lui pierdute, inconștiente și nerezolvate, să facă parte dintr-un Sine coeziv. Scopul lucrării este de a oferi o vedere comprehensivă asupra psihoterapiei integrative, utilă celor aflaţi în căutarea unui posibil domeniu de specializare psihoterapeutică. Sunt prezentate principalele metode de integrare (integrarea eclectică, asimilarea teoretică şi integrarea teoretică) împreună cu câteva exemple de abordări integrative - generale sau focalizate asupra unor disfuncţii specifice. Sunt trecute în revistă dovezile ştiinţifice asupra eficienţei metodelor integrative şi sunt prezentate câteva concluzii legate de avantajele şi riscurile utilizării metodelor integrative pentru practicienii debutanţi.

The term "integrative", as it is used in our approach to integrative psychotherapy, has many meanings. Mainly, it refers to the process of integrating personality, which includes the help offered to clients to become aware and to assimilate the contents of their ego states, fragmented and fixed, in an integrated neopsychic self, with a view to self-development which to reduce the need for recourse to the defense mechanisms and the life scenario and to propose a re-engagement in life, in social relations and in a contact-filled life. This process involves the creation of an integer: to make the aspects of the lost, unconscious and unresolved self, part of a cohesive self. The aim of the paper is to give a comprehensive view of the integrative psychotherapy, useful for those seeking a possible specialization in the area of psychotherapy. The main integration methods (eclectic integration, theoretical assimilation and theoretical integration) are presented, together with some examples of integrative approaches - general or focused on specific dysfunctions. Scientific proofs of the efficacy of integrative methods are reviewed and some personal conclusions regarding the advantages and the risks of using integrative methods for beginner practitioners are drawn

Cuvinte-cheie
terapie integrativă, integrare eclectică, integrare teoretică, integrare asimilativă,

integrative psychotherapy, eclectic integration, theoretical integration, assimilative integration

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Cojocaru, A.</dc:creator>
<dc:date>2020-03-16</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Termenul &bdquo;integrativ&rdquo;, așa cum este folosit &icirc;n abordarea noastră a psihoterapiei integrative, &icirc;mbracă mai multe semnificații. &Icirc;n principal, se referă la procesul de integrare a personalității, ceea ce include ajutorul oferit clienților pentru a deveni conștienți și pentru a asimila conținuturile stărilor lor ale Eului, fragmentate si fixate, &icirc;ntr-un Eu neopsihic integrat, &icirc;n vederea unei dezvoltări de sine care să reducă nevoia de recurgere la mecanismele de apărare și la scenariul de viață și care să propună o reangajare &icirc;n viață, &icirc;n relații sociale și &icirc;ntr-o viață plină de contact. Acest proces presupune crearea unui &icirc;ntreg: să faci &icirc;n așa fel &icirc;nc&acirc;t aspectele Eu-lui pierdute, inconștiente și nerezolvate, să facă parte dintr-un Sine coeziv. Scopul lucrării este de a oferi o vedere comprehensivă asupra psihoterapiei integrative, utilă celor aflaţi &icirc;n căutarea unui posibil domeniu de specializare psihoterapeutică. Sunt prezentate principalele metode de integrare (integrarea eclectică, asimilarea teoretică şi integrarea teoretică) &icirc;mpreună cu c&acirc;teva exemple de abordări integrative - generale sau focalizate asupra unor disfuncţii specifice. Sunt trecute &icirc;n revistă dovezile ştiinţifice asupra eficienţei metodelor integrative şi sunt prezentate c&acirc;teva concluzii legate de avantajele şi riscurile utilizării metodelor integrative pentru practicienii debutanţi.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>The term &quot;integrative&quot;, as it is used in our approach to integrative psychotherapy, has many meanings. Mainly, it refers to the process of integrating personality, which includes the help offered to clients to become aware and to assimilate the contents of their ego states, fragmented and fixed, in an integrated neopsychic self, with a view to self-development which to reduce the need for recourse to the defense mechanisms and the life scenario and to propose a re-engagement in life, in social relations and in a contact-filled life. This process involves the creation of an integer: to make the aspects of the lost, unconscious and unresolved self, part of a cohesive self. The aim of the paper is to give a comprehensive view of the integrative psychotherapy, useful for those seeking a possible specialization in the area of psychotherapy. The main integration methods (eclectic integration, theoretical assimilation and theoretical integration) are presented, together with some examples of integrative approaches - general or focused on specific dysfunctions. Scientific proofs of the efficacy of integrative methods are reviewed and some personal conclusions regarding the advantages and the risks of using integrative methods for beginner practitioners are drawn</p></dc:description>
<dc:source>Vector European  (1) 128-133</dc:source>
<dc:subject>terapie integrativă</dc:subject>
<dc:subject>integrare eclectică</dc:subject>
<dc:subject>integrare teoretică</dc:subject>
<dc:subject>integrare asimilativă</dc:subject>
<dc:subject>integrative psychotherapy</dc:subject>
<dc:subject>eclectic integration</dc:subject>
<dc:subject>theoretical integration</dc:subject>
<dc:subject>assimilative integration</dc:subject>
<dc:title> Formarea profesională prin prisma psihoterapiei integrative</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>