Calculul ejectorului bifazic al pompei de căldură pe dioxid de carbon
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
701 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-03 15:11
SM ISO690:2012
ŞIT, Boris. Calculul ejectorului bifazic al pompei de căldură pe dioxid de carbon . In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 3(14), pp. 62-70. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(14) / 2010 / ISSN 1857-0070

Calculul ejectorului bifazic al pompei de căldură pe dioxid de carbon

Pag. 62-70

Şit Boris
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 11 decembrie 2013


Rezumat

Este prezentat calculul ejectorului bifazic pentru pompa de căldură pe dioxid de carbon. Metoda se bazează pe metoda, elaborată de S. Kandil, W. Lear, S. Sherif, modificată luând în consideraţie valoarea prescrisă a coefiţientului de ejecţie.

Приведен расчет двухфазного эжектора для теплового насоса на диоксиде углерода. Метод расчета базируется на методе, разработанном S.M. Kandil, W.E. Lear, S.A. Sherif, модифицированным с учетом требования задания коэффициента эжекции.

It is presented the calculus of the two-phase ejector for carbon dioxide heat pump. The method of calculus is based on the method elaborated by S.M. Kandil, W.E. Lear, S.A. Sherif, and is modified taking into account entrainment ratio as the input for the calculus.

Cuvinte-cheie
ejector bifazic,

dioxid de carbon, pompa de căldură

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-9766</cfResPublId>
<cfResPublDate>2010-07-01</cfResPublDate>
<cfVol>14</cfVol>
<cfIssue>3</cfIssue>
<cfStartPage>62</cfStartPage>
<cfISSN>1857-0070</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/9766</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Calculul ejectorului bifazic al pompei de căldură pe dioxid de carbon
</cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>ejector bifazic; dioxid de carbon; pompa de căldură</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Este prezentat calculul ejectorului bifazic pentru pompa de căldură pe dioxid de
carbon. Metoda se bazează pe metoda, elaborată de S. Kandil, W. Lear, S. Sherif, modificată
luând în consideraţie valoarea prescrisă a coefiţientului de ejecţie.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RU' cfTrans='o'>Приведен расчет двухфазного эжектора для теплового насоса на диоксиде углерода. Метод
расчета базируется на методе, разработанном S.M. Kandil, W.E. Lear, S.A. Sherif, модифицированным с
учетом требования задания коэффициента эжекции.</cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'>It is presented the calculus of the two-phase ejector for carbon dioxide heat pump. The method of
calculus is based on the method elaborated by S.M. Kandil, W.E. Lear, S.A. Sherif, and is modified taking into
account entrainment ratio as the input for the calculus.</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-07-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-07-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-14767</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-07-01T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-14767</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-14767-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2010-07-01T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Шит</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Б.М.</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>