Расчет двухфазного эжектора для теплового насоса на диоксиде углерода
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
709 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-14 22:22
SM ISO690:2012
ШИТ, Б.М.. Расчет двухфазного эжектора для теплового насоса на диоксиде углерода. In: Problemele Energeticii Regionale. 2010, nr. 3(14), pp. 62-70. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(14) / 2010 / ISSN 1857-0070

Расчет двухфазного эжектора для теплового насоса на диоксиде углерода

Pag. 62-70

Шит Б.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Приведен расчет двухфазного эжектора для теплового насоса на диоксиде углерода. Метод расчета базируется на методе, разработанном S.M. Kandil, W.E. Lear, S.A. Sherif, модифицированным с учетом требования задания коэффициента эжекции.

Este prezentat calculul ejectorului bifazic pentru pompa de căldură pe dioxid de carbon. Metoda se bazează pe metoda, elaborată de S. Kandil, W. Lear, S. Sherif, modificată luând în consideraţie valoarea prescrisă a coefiţientului de ejecţie.

It is presented the calculus of the two-phase ejector for carbon dioxide heat pump. The method of calculus is based on the method elaborated by S.M. Kandil, W.E. Lear, S.A. Sherif, and is modified taking into account entrainment ratio as the input for the calculus.

Cuvinte-cheie
двухфазный эжектор,

диоксид углерода, тепловой насос