Personalitate marcantă a ştiinţei zoologice (Andrei Munteanu la 80 ani).
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
293 0
SM ISO690:2012
UNGUREANU, Laurenţia; CALESTRU, Livia; LARION, Alina. Personalitate marcantă a ştiinţei zoologice (Andrei Munteanu la 80 ani).. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 3(339), pp. 164-166. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X

Personalitate marcantă a ştiinţei zoologice (Andrei Munteanu la 80 ani).

Outstanding personality of zoological science (Andrei Munteanu at 80)


Pag. 164-166

Ungureanu Laurenţia, Calestru Livia, Larion Alina
 
Institutul de Zoologie
 
Disponibil în IBN: 2 martie 2020