Patriarhul ştiinţei solului şi remarcabil ecolog ( Academicianul Andrei Ursu la 90 ani de la naştere).
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
523 0
SM ISO690:2012
FURDUI, Teodor; GĂINĂ, Boris; NEDEALCOV, Maria; CHIRILOV, Alexandru; STEGĂRESCU, Vasile. Patriarhul ştiinţei solului şi remarcabil ecolog ( Academicianul Andrei Ursu la 90 ani de la naştere).. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 3(339), pp. 162-164. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X

Patriarhul ştiinţei solului şi remarcabil ecolog ( Academicianul Andrei Ursu la 90 ani de la naştere).

Patriarch of soil science and remarkable ecologist (Academician Andrei Ursu at 90 years since birth)


Pag. 162-164

Furdui Teodor1, Găină Boris2, Nedealcov Maria3, Chirilov Alexandru1, Stegărescu Vasile3
 
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Disponibil în IBN: 2 martie 2020


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Patriarhul ştiinţei solului şi remarcabil ecolog ( Academicianul Andrei Ursu la 90 ani de la naştere).</p>">
<meta name="citation_author" content="Furdui Teodor">
<meta name="citation_author" content="Găină Boris">
<meta name="citation_author" content="Nedealcov Maria">
<meta name="citation_author" content="Chirilov Alexandru">
<meta name="citation_author" content="Stegărescu Vasile">
<meta name="citation_publication_date" content="2019/12/27">
<meta name="citation_journal_title" content="Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii">
<meta name="citation_volume" content="339">
<meta name="citation_issue" content="3">
<meta name="citation_firstpage" content="162">
<meta name="citation_lastpage" content="164">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/23_Aniversari%20-%20Academicianul%20Andrei%20Ursu%20la%2090%20ani.pdf">