Patriarhul ştiinţei solului şi remarcabil ecolog ( Academicianul Andrei Ursu la 90 ani de la naştere).
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
521 0
SM ISO690:2012
FURDUI, Teodor; GĂINĂ, Boris; NEDEALCOV, Maria; CHIRILOV, Alexandru; STEGĂRESCU, Vasile. Patriarhul ştiinţei solului şi remarcabil ecolog ( Academicianul Andrei Ursu la 90 ani de la naştere).. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2019, nr. 3(339), pp. 162-164. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X

Patriarhul ştiinţei solului şi remarcabil ecolog ( Academicianul Andrei Ursu la 90 ani de la naştere).

Patriarch of soil science and remarkable ecologist (Academician Andrei Ursu at 90 years since birth)


Pag. 162-164

Furdui Teodor1, Găină Boris2, Nedealcov Maria3, Chirilov Alexandru1, Stegărescu Vasile3
 
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Ecologie şi Geografie
 
Disponibil în IBN: 2 martie 2020


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-96966</doi_batch_id>
<timestamp>1635397316</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul de Zoologie al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii</full_title>
<issn media_type='print'>1857064X</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<issue>3(339)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Patriarhul ştiinţei solului şi remarcabil ecolog ( Academicianul Andrei Ursu la 90 ani de la naştere).</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Teodor</given_name>
<surname>Furdui</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Boris</given_name>
<surname>Găină</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Maria</given_name>
<surname>Nedealcov</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Alexandru</given_name>
<surname>Chirilov</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Vasile</given_name>
<surname>Stegărescu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>162</first_page>
<last_page>164</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>