”Copiii de azi, adultii de mâine”. Despre dezvoltarea dorintelor de iubire si afiliere
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
193 12
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-05 15:06
SM ISO690:2012
CALUGARU, Elena-Monica. ”Copiii de azi, adultii de mâine”. Despre dezvoltarea dorintelor de iubire si afiliere. In: Preocupări contemporane ale științelor socio-umane. Ediția a VIII-a , 8-9 decembrie 2017, Chişinău. Chişinău, 2018: "Print-Caro" SRL, 2017, pp. 307-314. ISBN 978-9975-3168-9-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a , 2017
Conferința "Preocupări contemporane ale științelor socioumane"
Ediția a VIII-a, Chişinău, Moldova, 8-9 decembrie 2017

”Copiii de azi, adultii de mâine”. Despre dezvoltarea dorintelor de iubire si afiliere

"Today's children, adults of tomorrow." About the development of love and affiliation desires


Pag. 307-314

Calugaru Elena-Monica
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 24 februarie 2020


Rezumat

Lucrarea este structurată în trei părți esențiale: Interacțiunile părintești între trecut și prezent, Atașamentul, prima funcție în relație și Teorii moderne asupra alegerii partenerilor. Scopul lucrării este acela de a prezenta o scurtă incursiune între tipologiile parentale din punct de vedere istoric cu amprentă asupra concepției actuale de parenting, modele de interacțiune între părinți și copii cu accent asupra importanței relațiilor din prima perioadă de viață: dezvoltarea și formarea atașamentului in relația de sân. Ultima secțiune abordează perspectivele moderne asupra alegerii partenerilor, aspecte corelative generate de funcții autonome mai puțin marcate de tipurile de atașament din perioada infantilă...sau care nu dau cont în mod direct de teoriile clasice.

This work is structured into three essential parts: Parental interactions between past and present, Attachment, first function in relationship and Modern theories about partner choices. The aim of the paper is to present a brief outlook between historical typologies with a fingerprint on current parenting concepts, patterns of interaction between parents and children with an emphasis on the importance of first life relationships: developing and forming attachment in the relationship of the breast. The last section addresses modern perspectives on partner choices, correlative aspects generated by autonomous functions less marked by infantile attachment types... or that do not directly account for classical theories.

Cuvinte-cheie
părinţi, copii, relaţie, ataşament, alegerea partenerilor,

parents, children, relationship, attachment, partners’ choices