Эффективность применения плоских рефлекторов в гелиоустановках
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
721 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-04-17 19:52
SM ISO690:2012
ЕРМУРАТСКИЙ, В.В.; ERMURAŢCHII, Vladimir; ERMURAŢCHII, Piotr. Эффективность применения плоских рефлекторов в гелиоустановках . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 1, pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1 / 2008 / ISSN 1857-0070

Эффективность применения плоских рефлекторов в гелиоустановках

Pag. 1-6

Ермуратский В.В., Ermuraţchii Vladimir, Ermuraţchii Piotr
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Методом геометрической оптики получены выражения для расчёта эффективности применения плоских рефлекторов для повышения интенсивности солнечного излучения, падающего на прозрачное ограждение гелиоустановок.

Conform metodei opticei geometrie au fost obţinute expresii pentru calculul eficienţei utilizării reflectoarelor plate pentru majorarea intensivitaţii radiaţiei solare, care cade pe membrana transparentă a instalaţiilor heliotermice.

There were obtained expressions for the calculus of the efficiency of the use of flat reflectors using the methods of geometric optics. These expressions are used for calculations of the use of flat reflectors for increasing intensity of solar radiation which is directed to the transparent barrier of solar devices.

Cuvinte-cheie
солнечное излучение, плоские рефлекторы, гелиоустановки

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Эффективность применения плоских рефлекторов в гелиоустановках
">
<meta name="citation_author" content="Ермуратский В.В.">
<meta name="citation_author" content="Ermuraţchii Vladimir">
<meta name="citation_author" content="Ermuraţchii Piotr">
<meta name="citation_publication_date" content="2008/01/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Problemele Energeticii Regionale">
<meta name="citation_issue" content="1">
<meta name="citation_firstpage" content="1">
<meta name="citation_lastpage" content="6">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/7.Eficienta%20utilizarii%20reflectoarelor%20plate%20in%20instalatii%20heliotermice.pdf">