Совершенствование тепломассообменной аппаратуры для энергетических систем
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
681 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-23 09:21
SM ISO690:2012
ДОРОШЕНКО, Александр; VASIUTINSCKI, S.. Совершенствование тепломассообменной аппаратуры для энергетических систем . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 3(8), pp. 1-6. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(8) / 2008 / ISSN 1857-0070

Совершенствование тепломассообменной аппаратуры для энергетических систем

Pag. 1-6

Дорошенко Александр, Vasiutinscki S.
 
Одесcкая государственная академия холода
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Приведены результаты экспериментальных исследований в области пленочных течений в тепломасообменных аппаратах. Уточнены значения критического числа Рейнольдса и средние значения толщин жидкостных пленок. Особое внимание уделено выявлению оптимального значения параметра регулярной шероховатости поверхности, обеспечивающего интенсификацию процессов тепломасообмена. Полученные результаты могут использоваться для проектирования тепломассообменных аппаратов в холодильных, кондиционирующих и энергетических системах (альтернативная энергетика).

Sunt prezentate rezultatele cercetărilor experimentale în domeniul curgerilor peliculare în echipamentul de schimb de căldură şi masa. Sunt precizate valorile coeficientului critic lui Reynolds şi valorile medii ale grosimilor peliculelor lichidului. Atenţie deosibită a fost acordată determinării stabilirii valorii optime a asperităţii de suprafaţă, care asigură intensificarea proceselor de schimb de căldura şi masa. Rezultatele obţinute pot fi utilizate pentru proiectarea echipamentului pentru schimb de căldură şi masa în sistemele frigorifice, de climatizare, energetice (energetica alternativă).

The results of experimental investigations in film flow area in heat and mass exchangers are given. Values of critical number of Reynolds and average values of the liquid film thickness are adjusted. The special attention is given to the revelation of the optimal value the regular roughness of the surface, providing an intensification of heat and mass exchanging processes. It is possible to use the results which are obtained for designing heat – and mass exchangers in the refrigerate technique, air conditioning and generally, in power systems (alternative energetics).

Cuvinte-cheie
Тепломассообменная аппаратура, пленочное течение, альтернативная энергетика